Kløvtveit kraftverk

Om kraftverket

Kløvtveit kraftverk er den største kraftutbyggingen i Gulen kommune noensinne.

Mesteparten av nedslagsfeltet til Kløvtveit kraftverk ligger i Gulen, men også den vannkraftmektige naboen, Masfjorden, sper på med litt tilsig til nedbørsfeltet til Kløvtveit. Kraftverket utnytter fallet (ca. 380 meter) fra Kløvtveitvatnet og ned til Austgulfjorden.

For Gulen kommune betyr Kløvtveit en mer stabil strømforsyning i området i tillegg til de økonomiske fordelene kommunen får.

Tekniske data

Kraftverk Kløvtveit
Kommune Gulen
Nedslagsfelt 10,9 km2
Tilsig 50 mill m3
Driftstunnel, lengde 0,64 km
Driftstunnel, tverrsnitt 18 m2
Fallhøyde 380 m
Ytelse 8,9 MW
Turbin Pelton
Midlere årsproduksjon 35,7 GWh
Ferdig utbygd 2006

Vassdrag

Kløtveit kraftverk hører ikke til et av de store vassdragene.