Krokevatn kraftverk

Krokevatn kraftverk i Høyanger kommune ble satt i drift 29. oktober 2009. Det produserer i gjennomsnitt 13 GWh årlig.

Om kraftverket

 

55 prosent av nedbørsfeltet til kraftverket kommer fra Masfjorden, mens Høyanger leverer 45 prosent. 80 prosent av magasinet ligger i Masfjorden, men vannet utnyttes i kraftverket i Høyanger, før det renner videre til Masfjorden og ender i Matre kraftverk.

Krokevatn kraftverk utnytter fallet på 78 meter mellom Krokevatn og Fjerde Mosedalsvatn, som fungerer som inntaksmagasin. Det eksisterte allerede en overføringstunnel mellom Fjerde Mosedalsvatn og Langevatn. Krokevatn kraftverk har koplet seg på denne tunnelen med et rør som går det siste stykket fra Langevatnet ned til Krokevatnet. Røret er gravd og sprengt ned i terrenget.

Krokevatn kraftverk er det andre BKK har ved Krokevatnet. På motsett side av vannet ligger Vestrebotn kraftverk som har vært i drift siden 1999.

Tekniske data

Kraftverk Krokevatn
Kommune Høyanger
Nedslagsfelt 19,1 km2
Tilsig 69 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt 6,3 m2
Fallhøyde 73,5 m
Ytelse 3,3 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 13 GWh
Ferdig utbygd 2009

Vassdrag

Krokevatn kraftverk ligger i Matre- og nabovassdraga.