Matre Haugsdal kraftverk

Matre Haugsdal kraftverk ble åpnet september 2016 og er det nyeste kraftverket til BKK. Produksjonen dekker forbruket til over 31 000 husstander.

Om kraftverket

Arbeidet med Matre Haugsdal kraftverk startet i april/mai 2013. Det er bygget en helt ny kraftstasjon inne i fjellet med ny driftstunnel opp til Godbotsvatnet, som er inntaksmagasinet. Kostnaden er rundt 800 millioner kroner.

Kraftverket erstatter et eldre kraftverk, men utnytter de samme vannmengdene på en mer effektiv måte. Det gir både mer energi og større effekt, slik at kraftverket er i stand til å produsere mer strøm i perioder der behovet er størst.

Matre Haugsdal kraftverk har to Francis turbiner på 90 megawatt hver, nær en dobling av ytelsen til det gamle kraftverket fra 1950-tallet. 

BKK har produsert vannkraft på Matre i 60 år. I den gamle maskinsalen på Matre, var det egentlig to kraftverk, der ett utnyttet vannressursene i Haugsdalsvassdraget og det andre i Matrevassdraget. Nå produserer Matre kraftverk bare på vannet som kommer ned Matrevassdraget, men vannet fra Haugsdalsvassdraget blir utnyttet i det nye kraftverket lenger inne i fjellet.

Matre er en av de største kraftbygdene i Norge. Nærmere 20 prosent av BKKs kraftproduksjon skjer i de to kraftverkene på Matre.

For å ta vare på fisk i elvene kan det være nødvendig med minstevannsføring. En slik minstevannsføring kan bli satt av myndighetene, men den kan også være frivillig fra regulantens side. For Matreleva har BKK innført en selvpålagt minstevannsføring. I dialog med kommunen og lokale fiskere har BKK bestemt at vannføringen i Matreelva skal være minst 300 liter per skund mellom 1. juni og 1. oktober, målt ved Fosshølen.

Filmer fra utbyggingen
1) Bygging av moderne kraftverk på Matre
2) Krevjande tunneldriving på Matre
3) BKK byggjer nytt kraftverk på Matre - status januar 2015
4) BKK gir liv til Vestlandet (lokal verdiskaping)
5) BKK byggjer nytt kraftverk på Matre - status juli 2015
6) BKK byggjer nytt kraftverk på Matre - status oktober 2015
7) BKK byggjer nytt kraftverk på Matre - status april 2016

8) Matre Haugsdal kraftverk: Slik blir eit moderne kraftverk bygd 

Tekniske data

Kraftverk Matre Haugsdal
Kommune  Masfjorden
Nedslagsfelt  112 km2
Tilsig  432 mill. m3 (BKK: 1981-2010)
Driftstunnel, lengde  3050 m
Driftstunnel, tverrsnitt  40 m2
Fallhøyde  525 m
Ytelse  180 MW
Turbin  2 Francis
Midlere årsproduksjon  637 GWh
Ferdig utbygd 2016

Vassdrag

Kraftverket ligger i Matre og nabovassdraget.