Møllefossen kraftverk

Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons

Om kraftverket

Møllefossen kraftverk utnytter det ni meter høye fallet mellom Herlandsvatnet og sjøen i Fotlandsvåg.

Alt vannet som renner gjennom hovedkraftverket på Herland, blir her brukt en gang til. Anleggsarbeidet startet i mai 1990 og ble avsluttet nøyaktig ett år senere.

Møllefossen kraftverk ligger diskret til i fjellsiden innerst i Fotlandsvågen. Dette anleggsarbeidet satte andre krav til utbyggeren enn tidligere. Det skulle gjøres midt i Fotlandsvåg sentrum, og en måtte ta hensyn til både trafi kk og miljø. Resultatet skulle ikke bare gi produksjonsøkning, men det skulle også se vakkert ut.

All steinen etter sprengningsarbeidet ble brukt til å utvide idrettsplassen i Fotlandsvåg. Dessuten ble det bygget en vakker park over kraftstasjonen.

Tekniske data

Kraftverk Møllefossen
Kommune Osterøy
Nedslagsfelt 73,7 km2
Tilsig 174,8 mill m3
Tilløpskanal, lengde ca. 50 m
Fallhøyde 9 m
Ytelse 0,9 MW
Turbin 1 kaplan
Midlere årsproduksjon 3,5 GWh
Ferdig utbygd 1991/1995

Vassdraget

Møllefossen kraftverk ligger i Herlandsfossvassdraget