Myra kraftverk

Om kraftverket

Myra kraftverk er det nyeste og det minste av kraftverkene i Samnangervassdraget.

Den midlere årsproduksjonen er på 13 GWh, vel seks prosent av produksjonen ved største kraftverket i vassdraget, Kvitingen kraftverk (160 GWh).

Inntaksmagasinet er Grønsdalsvatnet. Kraftverket utnytter fallhøyden på 20 meter ned til Fiskevatnet. Driftstunnelen er den gamle tappetunnelen fra Grønsdalsvatnet.

Kraftverket kom i drift i 1988. og kraftstasjonen ligger ute i dagen.

Tekniske data

Kraftverk Myra
Kommune Samnanger
Nedslagsfelt 111 km2
Tilsig 349,8 mill m3
Driftstunnel, lengde 0,95 km
Driftstunnel, tverrsnitt 12m2
Fallhøyde 20 m
Ytelse 3,7 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 13 GWh
Ferdig utbygd 1988

Vassdrag

Kraftverket ligger i Samanagervassdraget.