Oksebotn kraftverk

Dette kraftverket utnytter fallet i Teigdalsvassdraget fra Volavatnet til Eide-Fannadalsdammen.

Om kraftverket

Da Oksebotn kraftverk ble bygget i 1988 utnyttet kraftverket eksisterende reguleringsganlegg uten særlig store inngrep i naturen. Stasjonen ble bygget i dagen og vannet ble hentet fra Volavatnet via en tunnel. Ingen nye reguleringer av vassdrag var nødvendig og dermed heller ikke ny vassdragskonsesjon.

Det første store damprosjektet under reguleringen av Teigdals- og Eksingedalsvassdragene var Volavatnet-dammen. Arbeidene gikk over flere sesonger fra rydding av damfoten tok til sommeren 1967. Denne steinfyllingsdammen, i alt omkring 180 000 kubikkmeter, var ferdig i 1971. Volavatnet, med en magasinkapasitet på 56,6 millioner kubikkmeter, ligger litt over 934 meter over havet.

I 1992 ble lukehuset ved Oksebotn kraftstasjon utsatt for en uvanlig utblåsing. Som i en eksplosjon steg en sky av vann, stein og betong flere meter til værs fra lukehuset. Utblåsingen skyldes blant annet lavt trykk i driftstunnelen kombinert med store mengder luft som ble ført inn i tunnelsystemet i forbindelse med mye nedbør.

Tekniske data

Kraftverk Oksebotn
Kommune Voss
Nedslagsfelt 45,7 km2
Tilsig 120 mill m3
Driftstunnel, lengde 1,6 km
Driftstunnel, tverrsnitt 20 m2
Fallhøyde 125 m
Ytelse 11 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 44 GWh
Ferdig utbygd 1988