Stend kraftverk

Om kraftverket

Stend kraftverk er et av BKKs eldste og aller minste kraftverk.

Det ligger ved Fanafjorden i Bergen og er iøynefallende med sin vakre og velholdte stasjonsbygning. Stend kraftverk er lite, men har stor plass i den lokale historien i Fana og huser en rekke gjenstander fra fordums tid.

Utnyttelsen av Fanavassdraget startet lenge før Stend kraftverk startet driften i 1913. Vannfallene gjorde blant annet sitt virke som energikilde for Rosendahl Spinneri allerede på 1800-tallet.

I dag er Stend kraftverk bare i drift når det er mye nedbør og tilsig. Årlig produserer kraftverket ca. 1,5 GWh. Dette er tre ganger mer elektrisk kraft enn produksjonen i 1913.

Den 17. september 1912 bestemte Fana herredsstyre at det skulle bygges et eget kraftverk på Stend. De kjøpte vannrettighetene av Wollert Konow, eieren av Stend Mølle. Fana Elektricitetsverk bygget den nye kraftstasjonen i rekordfart, og allerede 15. desember 1913 startet driften. Elektricitetsverket hadde da 29 ansatte. I dag er stasjonen ubemannet.

Tekniske data

Kraftverk Stend
Kommune Bergen
Nedslagsfelt 24 km2
Tilsig 46 mill m3
Driftstunnel, lengde 250 m
Driftstunnel, tverrsnitt 4 m2
Fallhøyde 33 m
Ytelse 1 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 1,8 GWh
Ferdig utbygd 1913/1985

Vassdrag

Stend kraftverk hører ikke til et av de store vassdragene.