Trengereid kraftverk

Om kraftverket

Trengereid kraftverk var opprinnelig et privat industrikraftverk som forsynte fabrikkanlegget (bånd og lisseproduksjon i 1895) på Trengereid.

Kraftverket utnytter fallet i Skulstadelven. Reguleringen av de to vannene øverst i vassdraget er over 100 år, og dammen ved Holmavatnet øverst har fremdeles en damseksjon der torv er benyttet som tetningsmateriale.

Etter at fabrikkproduksjonen ble lagt ned ble kraftverket kjøpt av Bergen Lysverker i 1994. Det ble da satt inn nytt aggregat og en ny 1147 meter lang rørgate i stål ble bygget. Videre ble det boret en sjakt slik at inntaket ble flyttet opp i Skulstadvatnet. Dette gav en god del større fallhøyde til stasjonen som kom i ny drift fra 1996.

Kraftverket ble overtatt av BKK i 1996 i forbindelse med oppkjøpet av Bergen Lysverker.

Tekniske data

Kraftverk Trengereid
Kommune Bergen
Nedslagsfelt 6,8 km2
Tilsig 20,3 mill m3
Fallhøyde 206 m
Ytelse 3,5 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 16,5 GWh
Ferdig utbygd 1996

Vassdrag

Trengereid kraftverk hører ikke til et av de store vassdragene.