Tyssefossen kraftverk

Om kraftverket

BKK kjøpte i 2013 Tyssefossen kraftverk, som da ble det femte kraftverket til BKK i Samnangervassdraget.

Tyssefossen kraftverk ligger i nederste del av Tysseelva. Tilgang på energi var viktig for etableringen av Samnanger Uldvarefabrikk på 1880-talet. Nåværende Safa-Samnanger Fabrikker kjøpte industrianleggene etter Samnanger Uldvarefabrikk som brant ned i 1931. I 1941 ble det bygt en kraftstasjon for å levere strøm til tekstilproduksjonen som ble etablert. Safa Eiendom leverte fra 1996 all strøm som ikke ble benyttet i produksjonen ut på nettet.

I 2006 ble kraftverket pusset opp med en ny kraftstasjon i tillegg til den gamle. I 2013 solgte Safa Eiendom kraftverket til BKK.

Tekniske data

Kraftverk Tyssefossen
Kommune Samnanger
Nedslagsfelt 231 km2
Fallhøyde 20 m
Ytelse 2,8 MW
Turbin 3 francis
Midlere årsproduksjon 21 GWh
Ferdig utbygd 1941/2006

Vassdrag

Tysse kraftverk ligger i Samanagervassdraget.