Vestrebotn kraftverk

- Vestrebotn kraftverk er et miljøprosjekt, sa Trond Tystad, styreleder i BKK, da han i oktober 1999 foretok den offisielle åpningen av kraftverket like nord for fylkesgrensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Om kraftverket

Utbyggingen av Vestrebotn kraftverk krevde ikke nye reguleringer eller store inngrep i naturen.

Kraftverket utnytter fallet på 88 meter mellom de allerede regulerte vannene Fridalsvatnet og Krokavatnet. Hele tilløpsrøret er gravd ned og terrenget er ført tilbake til det opprinnelige.

Den arkitektoniske utformingen og valget av byggematerialer gjør at stasjonsbygningen glir naturlig inn i landskapet.

I 1999 var Vestrebotn kraftverk det eneste vannkraftverket som ble åpnet her til lands.

BKK fikk ros for god byggeskikk i forbindelse med byggingen av Vestrebotn kraftverk i 1998. Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) mente at BKK hadde tilpasset kraftstasjonen til landskapet på en god måte. Både anleggsveien, plasseringen av stasjonsbygningen og nedgravingen av rørgaten tar hensyn til terrenget.

Tekniske data

Kraftverk Vestrebotn
Kommune Høyanger
Nedslagsfelt 20,6 km2
Tilsig 92,7 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt 6,4 m2
Fallhøyde 87 m
Ytelse 2,8 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 13 GWh
Ferdig utbygd 1999

Vassdrag

Vestrebotn kraftverk ligger i Matre- og nabovassdraga.

Les mer om