Landstrøm i havnene for et bedre miljø

Forurensingen av luften i norske havner og fjorder kan fjernes ved å ta i bruk landstrøm. Plug AS er navnet på selskapet som Bergen Havn og BKK har dannet for å bygge Europas største landstrømanlegg.

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et av BKKs satsingsområder. BKK vil derfor utvikle, eie og drifte infrastruktur for elektrifisering, gjerne sammen med andre. Samarbeidet med Bergen Havn om bygging av Europas største landstrømanlegg for cruise er et godt eksempel på dette. BKK og Bergen Havn etablerte landstrømselskapet Plug AS høsten 2018.

Støtte fra Enova
Enova har gitt 50 millioner kroner i investeringsstøtte til landstrømanlegget for cruise som koster cirka 120 millioner kroner. Målet er at de fleste cruiseskip skal kunne koble seg til og dermed dekke øvrige kostnader. Kostnadseffektive løsninger er uansett viktig for å gi et godt tilbud, både for cruise og øvrige landstrømkunder som supplyskip og kystruten.

Drift fra 2020 
Bergen er Norges største cruisehavn og den fjerde største i Nord-Europa med over 340 cruiseanløp årlig. Næringen er raskt voksende. Å tilby landstrøm til cruise gir store utslippsreduksjoner og er et viktig signal om at Norge ønsker en utslippsfri skipsfart. Plug AS har som mål å ha det første landstrømanlegget til cruise i Bergen i drift i 2020. Anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig.

Flere havner etter hvert  
Plug vil utvikle, bygge og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi. En grønnere havn i Bergen er målet i første omgang, men BKK og Plug ønsker også å være en pådriver for at det etableres landstrøm i flere havner.  

Kontakt 
Thor André Berg, daglig leder i Plug AS: telefon 95 08 22 55 / e-post Thor-Andre.Berg@bkk.no

Landstrøm i Bergen Havn

Slik kobler man til landstrøm i Bergen Havn i dag.