BKK Nett tar i bruk miljøvennlig teknologi i verdensklasse

Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Publisert 7. november 2018

Kontrakten mellom BKK Nett og Siemens ble markert lokaler i Bergen med sentrale deltagere i prosjektet tilstede. Fra venstre: Inge Nilsen (Siemens), Elling Utne (BKK), Øystein Helle (BKK), Nils Klippenberg (Siemens), Eivind Nilsen (Siemens), Ulf Katschinski (Siemens), Wenche Teigland (BKK Nett), Leif Ingar Stadheim (Siemens), Nils Nesheim (BKK Nett), Ruth Helene Kyte (BKK Nett) og Jens Skår (BKK Nett).

Siemens og BKK Nett etablerer et pilotprosjekt for å bygge en transformatorstasjon med ny teknologi for opptil 145 kV gassisolert koblingsanlegg, som et alternativ til SF6-gass. SF6-gass er en av de mest potente klimagassene, og norske myndigheter jobber med å finne alternativer som reduserer bruken av denne gassen.

Først i verden
Teknologien er basert på teknisk ren luft (80 % nitrogen og 20 % oksygen) som isolasjonsgass og vakuum effektbryter. Anlegget blir det første i verden på dette spenningsnivå.

BKK har ambisjoner om å bygge Europas største landstrømanlegg til cruisebåter ved Bergen Havn, og det nye anlegget som bygges ved Koengen i Bergen vil tilrettelegge for dette.

- Med vannkraft har Norge verdens mest klimavennlige kraftsystem. Nå investerer vi i et pilotprosjekt som skal bygge et anlegg med alternativ til SF6-gass, og blir dermed først i verden med denne teknologien. Siemens er en stor og seriøs leverandør, og vi har forventninger om at de vil utvikle denne teknologien også for andre produktgrupper, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Ferdig våren 2020
Våren 2020 skal anlegget står ferdig på Koengen i Bergen. Kontrakten har en verdi på ca. 10 MNOK.

- Vi opplever stadig større interesse fra våre kunder for miljøvennlige løsninger for energibransjen. Siemens tar skrittet fullt ut, og tilbyr nå en løsning som er helt uten klimagasser. Vi er derfor glade for at dette passer med de mål og visjoner BKK Nett har for sitt fremtidige strømnett, sier Nils Klippenberg, direktør i Siemens AS.

Fakta:
I høyspente koblingsanlegg brukes isolasjonsgasser for å redusere avstander og dermed oppnå kompakte løsninger. SF6-gass Siemens’ løsning for miljøvennlige koblingsanlegg kalles BlueGIS og består av «Clean air» som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter.

Clean Air: består av 80 % nitrogen og 20 % oksygen, altså tilnærmet det samme blandingsforhold som i atmosfæren. Den er stabil over hele levetiden og er kommersielt lett tilgjengelig.

Vakuumbryter: Vakuumbryteren er grunnleggende for at Siemens velger denne løsningen. Siemens er verdensledende på denne vakuumteknologien med 40 års erfaring og 5,5 millioner leverte vakuumrør over hele verden. Vakuumbryteren er vedlikeholdsfri og hermetisk lukket gjennom hele levetiden, dette betyr. 

  • Ingen giftige spaltningsprodukter fra lysbuen som krever tiltak ved åpning av anlegget.
  • Ingen reduksjon av isolasjonsnivå eller bryteevne over tid.
Slik vil det nye anlegget se ut.
REN KRAFT TIL CRUISE: Siemens samarbeider nå med BKK om å sørge for fornybar kraft fra land til cruiseskip i Bergen Havn. Dette blir verdens første anlegg av sitt slag med en banebrytende teknologi som alternativ til den miljøskadelige SF6-gassen. (Grafikk Siemens).