Kontaktinformasjon for presse og media

Vi legger vekt på å være tilgjengelige og yte god service til medier og andre som henvender seg til oss. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Gjelder det mediehenvendelser knyttet til strømbrudd og andre driftsforstyrrelser?

Se kart over planlagt arbeid i strømnettet eller strømbrudd (åpnes i nytt vindu)

For andre pressehenvendelser kontakt:
Rolf Sanne-Gundersen
Tlf. 970 55 208