image about bkk

Om BKK

Med om lag 270 000 kunder og et strømnett på ca. 22 500 kilometer, er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi med en offensiv vekststrategi på Vestlandet.

Snarveier

Om BKK

Vi setter kundene våre i sentrum og digitaliserer strømnettet for en effektiv og fremtidsrettet drift i et moderne samfunn. For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet.

Kort om vår virksomhet:

  • En av Norges største distributører av elektrisk energi
  • Ca. 270 000 nettkunder
  • Ca. 22 500 kilometer strømnett

Våre adresser og kontaktinformasjon

Bli kjent med strømnettet

Det er enkelt å slå på en bryter slik at det blir lys i lampen, eller skru på vaskemaskinen slik at den begynner å vaske. Men hvilken reise har strømmen hatt før den kommer hjem til deg? Her i Norge begynner reisen nesten alltid som rent og fornybart fjellvann.

Bli bedre kjent med strømnettet

En region i utvikling

Strømnettet er nøkkelen til elektrifisering av Norge, og fullstendig utfasing av fossilt energiforbruk.

Les mer om nye muligheter i strømnettet

Prosessen rundt bygging av kraftledninger

BKK AS må søke om konsesjon for å bygge nye luftledningsanlegg med spenning over 22 kV. Hele søknads- og behandlingsprosessen kan pågå over flere år, og sjelden mindre enn to år. Her får du en kort innføring i prosessen.

Les mer om konsesjonsprosessen

Magnetfelt og kraftledninger

Rundt elektrisk utstyr og strømførende ledninger finnes det magnetfelt, som måles i tesla.

Les mer om magnetfelt og kraftledninger

Nøytralitetsrapporter

Som enetilbydere av strømnettjenester i vår region er BKK AS i en særstilling når det gjelder forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon. For å forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, er vi underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden. I den forbindelse utarbeider vi årlig en rapport som viser hvordan vi overholder kravene til nøytralitet.

For å bidra til at alle nettselskap faktisk opptrer nøytralt, er vi pålagt å ha interne rutiner som beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og ledelsen.

Nøytralitetsrapporten skal også beskrive hvordan nøytraliteten kan utfordres i det enkelte selskap samt hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere denne risikoen.

Her kan du se våre rapporter om nøytralitet:

Last ned rapport for 2023(pdf, 66,4 kB) (fil lastes ned)

Last ned rapport for 2022(pdf, 184 kB) (fil lastes ned)

Last ned rapport for 2021(pdf, 169 kB) (fil lastes ned)

Last ned rapport for 2020(pdf, 206 kB) (fil lastes ned)

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven er gjennomført for Eviny-konsernet for regnskapsåret 2022. Redegjørelsen ble godkjent av styret i Eviny 2. juni 2023.

Les her(pdf, 119 kB) (fil lastes ned)

Slik jobber vi med bærekraft

Vi er opptatt av å være bærekraftige, og her kan du lese om hvordan vi aktivt jobber med bærekraft i konsernet vårt:

Bærekraft i Eviny | Eviny.no (åpnes i nytt vindu)

Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon i BKK AS fra 1. mars 2024

Presse og Media

For andre pressehenvendelser kontakt kommunikasjonssjef i BKK:

Kristina Kollerud Austrheim, kommunikasjonssjef BKK

Telefon 41844125 (Åpner telefonklient)

E-post kristina.austrheim@bkk.no (Åpner epostklient)