Strømnettet er nøkkelen til elektrifisering av Norge, og fullstendig utfasing av fossilt energiforbruk.

Nye muligheter

Det norske strømnettet gir muligheter for å knytte sammen enorme mengder med data fra sensorteknologi, kundesystemer og for eksempel droner.

Dette skaper muligheter man knapt kan forestille seg.

Bergensområdet er preget av urbanisering og befolkningsvekst. Områdene nord og øst har rike vannkraftressurser, og kystlinjen er preget av maritim virksomhet og olje- og gassnæringen. Med andre ord - et spennende mangfold.

Utbygging av strømnett skjer på bakgrunn av god dialog og tidlig planlegging med kommuner, utbyggere og næringsdrivende.

I tillegg til egne utbyggings- og vedlikeholdsplaner vurderer vi reguleringsplaner fra kommuner og fra andre aktører for å sikre at vi ikke blir en bremsekloss for utviklingen i regionen.

Vi tror at avkarbonisering og elektrifisering er framtiden, og det stiller store krav til framtidens kraftsystem.

Hvordan tror vi at samfunnet og elektrisitetsforbruket vil endre seg de neste 20 årene?

Vi tror at avkarbonisering og elektrifisering er framtiden, og det stiller store krav til framtidens kraftsystem.

Vi utarbeider hvert annet år en Regional Kraftsystemutredning for regionen Midtre Vestland. Dette arbeidet skal bidra til at strømnettet i regionen blir bygd og drevet så rasjonelt som mulig.

I rapporten kan du lese om kraftforbruk og kraftproduksjon i regionen, ledig nettkapasitet, prognoser for det framtidige kraftforbruket og hvilke investeringer som er aktuelle i årene som kommer.

Last ned Regional Kraftsystemutredning 2022-2042(pdf, 2,36 MB) (fil lastes ned)