BKK styrker satsing på sol og varme

BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.

Publisert 27. mai 2019

– Med dette styrker vi vår tverrfaglige kompetanse på helhetsløsninger innen produksjon og bygging av infrastruktur til markedet, sier Jannicke Hilland, konsernsjef BKK.

 BKK Varme eies av BKK (51%) og BIR (49%). Selskapet har siden starten i 1999 vært ansvarlig for utbygging av fjernvarme i Bergen basert på spillvarme fra BIR sitt energianlegg i Rådalen. Selskapet leverer i dag fjernvarme til ca. 1000 bygg. Videre har de også etablert anlegg for leveranse av kjøling basert på sjøvann. 

 - Styrkingen av det felleseide selskapet BKK Varme gir eierne mulighet til å utvikle nye verdikjeder og tilbud i vår region. Spesielt ønsker vi å utvikle sirkulære verdikjeder hvor vi kan utnytte energi og avfall som ellers ville gått til spille, sier Steinar Nævdal, adm. direktør i BIR.

 Satsingen på lokale energiløsninger ligger i dag i selskapet BKK Energitjenester. Enheten eier og drifter anlegg som produserer strøm fra solcellepanel, og leverer varmt vann og oppvarming basert på bioenergi fra blant annet skogsflis og varmepumper.

 Nå samles kompetansemiljøene i selskapet BKK Varme. Endringen trer i kraft 1. juni 2019, og vil ikke få noen praktisk betydning for selskapenes kunder.