Rekordår for fornybar fjernvarme og kjøling i Bergen

Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. BKK er fjerde største produsent av fjernvarme i Norge, og hadde rekordproduksjon i 2018 på 322 GWh. Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet til 32 200 leiligheter.

Publisert 11. juni 2019

SSBs fjernvarmestatistikk  viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 millioner kilowattimer (GWh).

BKK kommer på en fjerdeplass blant norske fjernvarmeselskap med en produksjon på 322 GWh, noe som tilsvarer oppvarmingsbehovet til 32 200 leiligheter. Dette er en økning på 36 GWh fra 2017.

- BKK har som mål å bli størst på elektrifisering i Norge, og økt bruk av lokale energiressurser frigjør elektrisitet og verdifull nettkapasitet, som er nødvendig for en elektrifisering av samfunnet. Vi utnytter avfall fra byens befolkning og bidrar dermed til et bærekraftig samfunn. Det er vi stolte av, sier Øystein Haaland, adm. dir. i BKK Varme.

Store planer for videre utbygging
BKK har flere planer om videre utbygging av fjernvarmenettet i Bergen. På Nordnes er første del av utbygging av fjernvarmenettet klart, og 10 nye kunder er tilkoblet. Videre utbygging er planlagt, og Nordnes Sjøbad er en av kundene som vil nyte godt av varmt tappevann.

Det er også planer for utbygging av fjernvarmenettet, som også innbefatter kjøling, til næringsområdet Flesland Business Park ved Lønningsflaten. Dokken er også et område for videre utbygging.


Kontaktperson i BKK: Øystein Haaland, adm.dir. BKK Varme, mob.nr: +47 901 96 456

Om BKK Varme
BKK Varme eies av BKK (51%) og BIR (49%) og har siden starten i 1999 vært ansvarlig for utbygging av fjernvarme basert på spillvarme fra BIR sitt energianlegg i Rådalen. Selskapet leverer i dag fjernvarme til ca. 1000 bygg i Bergen.