Nettleiepriser for privatkunder 01.01.24

Nettleien for privatkundene består av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.

1. Kapasitetsleddet inkl. mva

KapasitetstrinnDøgnmaks kWKr/mnd.Kr/år
Trinn 10-21451740
Trinn 22-52402880
Trinn 35-104004800
Trinn 410-155706840
Trinn 515-207358820
Trinn 620-2590010800
  • Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

Motta varsel ved ønsket grenseverdi

Vi kan sende deg varsel på sms eller e-post hvis døgnmaksen i foregående døgn er over en gitt grense. Du har da mulighet til å påvirke månedsmaksen ved å være bevisst på ditt forbruk resten av måneden.

Logg på Mine Sider og opprett varsel (åpnes i nytt vindu)

2. Energileddet øre/kWh inkl. avgifter og mva

Energileddet er det du betaler for å bruke strøm. Det bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Energileddet i nettleien er ikke det samme som strømprisen du betaler til strømselskapet ditt.

Du betaler mindre per kilowattime om natten og i helgen, enn på dagtid hverdager.

Prisene inkluderer alle avgifter

Energiledd øre/kWhDag (06-22)Natt og helg/helligdag
Januar-mars47,8236,02
April-desember56,4844,68
  • Avgift til Energifondet (Enova): 1,0 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), januar - mars: 9,51 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), april - desember: 16,44 øre per kWh.
  • Merverdiavgift (mva): 25%
Gjelder det bedrift? Klikk her

Aktuelle spørsmål om nettleie

Nettleien består av flere deler. Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.