Nettleiepriser fra 1. april 2024

Nettleien øker med om lag åtte prosent fra 1 .april 2024 for privatkunder og næringskunder. For en kunde med årsforbruk på 15000 kWh, utgjør prisøkningen ca. 50 kroner i måneden.

Snarveier

Nettleiepriser for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og frakt av strømmen hjem til deg. I tillegg dekker nettleien avgifter til myndighetene.

De nye tariffene

Prisene er inkludert avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (9,51 øre/kWh for januar - mars og 16,44 øre/kWh for april-desember) og mva.

  • Kapasitetsleddet bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk på tre ulike dager i forrige måned
  • Energiledd dag er mandag - fredag 06.00-22.00
  • Energiledd natt og helg er mandag-fredag 22.00-06.00 og hele lørdag og søndag

Kapasitetsledd inklusiv mva.

KapasitetstrinnkWKr/mnd
Trinn 10-2160
Trinn 22-5260
Trinn 35-10430
Trinn 410-15620
Trinn 515-20800
Trinn 620-25975
Trinn 725-501870
Trinn 850-752760
Trinn 975-1003650
Trinn 10over 1007200

Energileddet øre/kWh inkludert avgifter og mva.

Energiledd øre/kWhDagNatt
Januar - mars50,2537,86
April - Desember59,2546,52

Typiske endringer for husholdningskunder

Leilighet, forbruk 8000 kWh

Et årsforbruk på 8000 kWh, gir i dag en årlig nettleie på ca. 6 800 kr. Med nye satser fra 1. april vil nettleien bli ca. 7250kr.

Rekkehus, forbruk 15000 kWh

Et årsforbruk på 15000 kWh, gir i dag en årlig nettleie på ca. 11 000kr. Med nye satser fra 1. juli vil nettleien bli ca. 11 650 kr.

Enebolig, forbruk 25000 kWh

Et årsforbruk på 25000 kWh, gir i dag en årlig nettleie på ca. 17 000 kr. Med nye satser fra 1. juli vil nettleien bli ca. 18 000 kr.

Spørsmål og svar om nettleie

Nettleien består av flere deler. Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.