Vi vil ha flest mulig oppdaterte måleravlesninger

Seksjonssjef Kunder & Kraftmarked, Berit Joli Haaland, har en sterk oppfordring til deg for at overgangen til en ny nasjonal informasjonsløsning for kraftmarkedet skal bli god.

-For at ditt forbruk i perioden skal være korrekt, er det viktig at vi mottar måleravlesning fra deg, sier hun. Målerstanden gir grunnlag for din faktura. Nå er det ekstra viktig at alle melder inn målerstanden, siden det skal innføres en ny nasjonal informasjonsløsning for kraftmarkedet, Elhub, der alle måleverdier skal inn. Vi ønsker som regel at målerstand meldes annenhver måned, og første mulighet nå er 1. mai. Noen dager før eller etter går også fint. Du kan melde målerstand via SMS eller bkk.no.

Ekstra viktig med flest mulige avlesninger innen 1. mai

Elhub skal etter planen settes i drift 20. februar 2017. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon. BKK Nett skal allerede i vår overføre disse dataene til Elhub, og for å komme i mål med dette, er vi avhengig av riktige kundeinformasjon og flest mulig avlesninger innen 1. mai, presiserer Berit.

Korrekt epostadresse og mobilnummer

Det er også spesielt viktig at riktig kontaktinformasjon er registrert på hver kunde før automatiske strømmålere blir installert hos alle nettkunder. Hun oppfordrer deg derfor til å kontrollere om BKK har registrert korrekt kontaktinformasjon om deg. Du kan sjekke navn, adresse, epost og mobilnummer ved å gå inn på Min side.

Myndighetskrav

Myndighetene v/ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at alle strømleveringsavtaler skal ha et organisasjonsnummer eller en juridisk ansvarlig person som motpart. Det vil si at alle kundeforhold må være registrert med enten organisasjonsnummer, eller fødselsdato og navn på ansvarlig person.

Du kan lese mer om den nasjonale databasen på NVE (Noregs vasssdrags- og energidirektorat) sin side eller mer informasjon om Elhub.

Fact sheet about Elhub from nve.no