Skal du flytte?

Dersom du skal flytte, ber vi deg kontakte din strømleverandør og melde fra om dette. De vil hjelpe deg med det praktiske rundt nettleie, bestilling av strøm til ny bolig eller oppsigelse av kundeforhold.

Det er gjort en endring i strømmarkedet for å gjøre det enklere for deg som kunde ved at du kun trenger å forholde deg til ett selskap, din strømleverandør.

Strømleverandøren vil hjelpe deg med følgende oppgaver:

  • Bestille strøm til ny bolig
  • Evt. si opp din strømavtale
  • Melde fra om inn- og utflytting
  • Endre navn, adresse, e-post, tlf. nummer

Dersom du ikke har en strømleverandør kan du utføre flytting ved å logge deg på Mine Sider.

Endringene kommer som følge av innføring av Elhub. Nå er det strømleverandørene som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement, samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser.

Elhub er kraftmarkedets nye datahub. Elhub skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon, og gjøre hverdagen din som strømkunde enklere. Her finner du en oversikt over hva innføring av Elhub vil bety for deg som strømkunde.

Elhub web plugin
For deg som strømkunde er det tilrettelagt en løsning der du selv kan logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon.