Tre mennesker foran skipet som begynner arbeidet med fiberkabelen

Leggingen av fiberkabelen mellom Vestlandet og England (NO-UK) er i gang

Søndag 6. juni ble første svømmetak på den 700 km lange Englandskabelen gjennomført, med brask og bram utenfor Green Mountain. Den undersjøiske kabelen går fra Rennesøy til Newcastle, og kobler Vestlandet direkte på resten av verden.

Hovedbilde: Fra høyre: Fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland; konserndirektør for tele i Lyse og styreleder i Altibox, Toril Nag, og styreleder Geir Ims i sjøkabelen NO-UK. Skipet Normand Clipper starter arbeidet med kabelen i bakgrunnen.

| Foto: Halvard Bøe / Green Mountain

Skipet Normand Clipper startet nedleggingen på havbunnen, mens representanter fra samarbeidspartnerne bak NO-UK ønsket fylkesordføreren i Rogaland velkommen. I løpet av markeringen ble verdien av Englandskabelen satt i fokus.

- Med denne nye kabelen er vi med på å styrke Norge sin robusthet for datakommunikasjon mot utlandet, og Sør-Vestlandet kan med dette kan bli Norges nye knutepunkt for internasjonal dataforbindelse, forteller teknologisjef innen BKKs telekomsatsing, John H Glette.

John H. Glette

John H. Glette, teknologisjef innen BKKs telekomsatsing

Ikke bare vil den nye kabelen øke robustheten og minske forsinkelsen av datatrafikk fra Vestlandet. Den vil også gjøre Sør-Vestlandet attraktivt for internasjonale aktører.

- Vi tror at BKKs satsing på stamnettet og Englandskabelen er et viktige bidrag i forhold til å legge til rette for etableringer av datasenterindustri i vår region - med de ringvirkninger og inntektsmuligheter vi tror det vil skape, avslutter John.

BKK står bak NO-UK i samarbeid med Lyse, Green Mountain, Haugaland Kraft, Hatteland Group og Ryfylket IKS. Arbeidet fortsetter for fullt fremover, og etter planen kan kabelen tas i bruk innen utgangen av året.