Du trenger ikke å skru av hovedsikringen på hytten

Har du fått installert AMS-måler på hytten, og vil koble fra det elektriske anlegget når du drar fra hytten? Da holder det å trykke på en oransje knapp på selve måleren i stedet for å skru av hovedsikringen.

Dersom du skrur ut hovedsikringen, blir måleren strømløs og kommunikasjonen med måleren vil opphøre. Dermed vet ikke ditt nettselskap årsaken til at anlegget et strømløst, og hvorfor de mister kommunikasjonen med måleren. Da må det undersøkes, og det tar tid og ressurser.

For å stenge strømmen må du trykke inn den oransje skjermknappen på måleren (se blå pil i bildet). Knappen fungerer som en bryter, og stenger strømmen i hytten. Hold knappen inne i ca. 6 sekunder, til du hører et klikk. Da vet du med sikkerhet at strømmen er stengt.

Forklaring til bildene under:
I displayet øverst til høyre viser brytersymbolet om du har strøm eller ikke. I bildet til venstre viser brytersymbolet at strøm er tilkoblet. I bildet til høyre viser det at strøm er frakoblet.

- Selv om strømmen er stengt, er det viktig for oss å ha kommunikasjon med måleren. Da kan vi se at strømforsyningen til din hytte er som den skal, og vi har mulighet for å varsle deg om eventuelle feil i anlegget. Måleren vil fortsette å registrere et null-forbruk, og du vil kun bli belastet for fastbeløp på nettleien, forteller Ronny Paulsen, avdelingsleder i BKK Nett.

De avanserte AMS-målerne kan også registrere jordfeil eller stor variasjon i spenningskurven, men for at dette skal fungere må vi har kommunikasjon med måleren.

Når du ønsker å koble til strøm igjen, trykker du bare på den samme oransje skjermknappen.

Dersom du er usikker, eller får problemer må du gjerne kontakte
BKKs kundesenter på tlf. 55 12 70 00 - så hjelper vi deg!

Her finner du en nyttig bruksanvisning for din AMS-måler