Fornybarselskapet BKK deles opp i to merkevarer. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK, mens den øvrige delen av konsernet skifter navn til Eviny.

BKK blir til BKK og Eviny

Fornybarselskapet BKK deles opp i to merkevarer. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK, mens den øvrige delen av konsernet skifter navn til Eviny. Eviny har ambisjon om å bli ledende på elektrifisering i Norge, og planlegger også satsing i utlandet.

Fordi nettselskapene har monopol på å drive strømnett i sine regioner, har NVE pålagt energibransjen å gjøre et merkevareskille mellom nettselskap og den kommersielle delen av et energikonsern innen årsskiftet. For å etterkomme myndighetenes pålegg, skaper BKK nå en ny merkevare for den kommersielle delen av konsernet, mens nettselskapet skal fortsatt hete BKK. Styret har anbefalt at generalforsamlingen i BKK AS vedtar navneendringen i slutten av september.

Store ambisjoner
- I mer enn hundre år har BKK laget fornybar energi av vestlandsregnet. Med BKK i spissen er Vestland det største kraftfylket i Norge, og vi leder an elektrifiseringen av Norge. Men klimakrisen gjør at vi må gjøre mye mer, mye fortere. Eviny skal skape optimisme, nye muligheter, nye verdier og nye arbeidsplasser. På den måten skal vi være et fyrtårn i det grønne skiftet. Ikke bare i vår region, men i hele Norge. På sikt skal også Eviny bli en internasjonal aktør. Vi jobber med spennende planer som vi gleder oss til å lansere senere, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Eviny vil spenne over et bredt spekter av tjenester - fra vannkraftproduksjon, solenergi, lading for elbil og elbåt, landstrøm for skip, mobil energi, fjernvarme og kjøling, entreprenørvirksomhet, fiberteknologi til nye planer om havvind i Nordsjøen og hydrogenproduksjon.

Konsernsjef Jannicke Hilland er klar til å ta i bruk hjelm og arbeidsjakke med den nye Eviny-logoen, mens administrerende direktør Ketil Tømmernes i nettselskapet skal videreføre BKK-navnet. Foto: Odd Mehus/BKK

Konsernsjef Jannicke Hilland er klar til å ta i bruk hjelm og arbeidsjakke med den nye Eviny-logoen, mens administrerende direktør Ketil Tømmernes i nettselskapet skal videreføre BKK-navnet.

| Foto: Odd Mehus/BKK

Kombinerer historie og innovasjon
Det nye navnet er skapt av en BKK-medarbeider som jobber med vannkraft. Forslagsstilleren kombinerte den evige, fornybare vannkraftproduksjonen med innovasjonen som skapes i BKK i dag. Dermed ble navnet Eviny. Før årsskiftet skal alt være på plass og merkevareskillet gjennomført. Den delen av konsernet som skifter navn til Eviny har mer enn 700 ansatte, virksomhet over hele Norge, og eier blant annet 38 kraftverk. Kostnadene med å skifte navn og logo på biler, bygg, ladestasjoner, arbeidsklær og digitale flater er anslått til mellom 40 og 50 millioner kroner.

Eviny har ambisjon om å bli ledende på elektrifisering i Norge, og planlegger også satsing i utlandet.

Et av landets største nettselskap
BKK Nett er nettselskap for 260 000 kunder i Sunnfjord, Ytre Sogn, Bergensregionen og Sunnhordland. Nettselskapet har over 600 ansatte i hele regionen.

- Vi er stolt over at vi skal videreføre BKK-navnet. Folk i regionen vil fortsatt møte våre dyktige mannskaper og våre BKK-biler langs veien mens vi jobber med å vedlikeholde et av landets mest stabile strømnett. Strømnettet er den kanskje viktigste infrastrukturen vi har for at samfunnet skal fungere. Vi er et av de største nettselskapene i Norge, med 22 000 kilometer med strømnett som skal vedlikeholdes og utbygges. Overgangen til nullutslippssamfunnet gjør at vi står foran store oppgaver, og det planlegges en stor kapasitetsutvidelse i det sentrale strømnettet inn til vår region, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Annen løsning
Merkevareskillet er i de fleste andre norske energikonsern løst ved at nettselskapet har skiftet navn. BKK Nett mener det er mange fordeler med at det er den kommersielle delen av konsernet, og ikke nettselskapet, som gjennomfører navneskiftet som myndighetene krever.

- Våre nettkunder trenger ikke foreta seg noe som helst som følge av dette merkevareskillet, alt vil være som før. Fordi nettselskapet slipper å skifte navn, sparer vi også våre nettkunder for kostnadene med utskifting av navn og logo på nettselskapets biler, bygg og arbeidsklær. Nettleien blir derfor ikke påvirket av merkevareskillet, sier Ketil Tømmernes.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jannicke Hilland, tlf. 951 79 731
Administrerende direktør Ketil Tømmernes, tlf. 952 40 511
Kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim, tlf. 944 88 075