Konsernsjef Jannicke Hilland

Styret og ledelsen

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap.

Om BKK

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjef og direktørene for stabene og forretningsområdene.

Jannicke Hilland
Konsernsjef

Jannicke Hilland

Jannicke Hilland (f. 1967) begynte i BKK i 2015. Hun er sivilingeniør fra University of Manchester, dr. scient fra Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Anne Marit Steen
Konserndirektør Økonomi

Anne Marit Steen

Anne Marit Steen (f.1961) begynte i BKK i februar 2015. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i økonomisk styring og ledelse. Hun er også sivilingeniør bygg. Tidligere har hun vært økonomidirektør i GC Rieber og i DNB Livsforsikring. Steen har hatt flere styreverv, blant annet i DNB Næringseiendom og GC Rieber Shipping.

Maj Britt Kolle
Konserndirektør HR og HMS

Maj Britt Kolle

Maj Britt Kolle (f. 1971) begynte i BKK i 2021. Utdanning fra UIB og Handelshøyskolen BI med spesialisering innen Human Resource Management og ledelse. Kommer fra stillingen som HR-direktør i Skandinavia for Schlumberger. Har tidligere hatt HR-ansvar i Norge for OneSubsea og Cameron AS.

Rune Indrøy
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Rune Indrøy

Rune Indrøy (f. 1964) begynte i BKK i 2019 og har utdannelse innen politikk og historie fra Universitet i Bergen (UiB). Han har tidligere jobbet som konserndirektør i TV2 og som direktør for myndighetskontakt ved UiB. Han har også erfaring som journalist, redaksjonsleder og redaksjonssjef fra TV 2, Aftenposten, Bergens Tidende og ulike lokalaviser.

Ingrid von Streng Velken
Konserndirektør Innovasjon og Utvikling

Ingrid von Streng Velken

Ingrid von Streng Velken (f.1982) begynte i BKK i 2013. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi, med energi og miljø som teknisk fagretning. Hun har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group som prosjektleder og «global manager» for bærekraft.

Olav Osvoll
Konserndirektør Produksjon

Olav Osvoll

Olav Osvoll (f. 1964) begynte i BKK i 2018. Han er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg, har studert økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole og hydrologi ved NTNU. Han har tidligere jobbet som produksjonssjef i Sunnfjord Energi. Han har 16 år i ulike stillinger i NVE, og har vært rådgiver for Ministry of Energy and Water i Angola i tre år.

Ketil Tømmernes
Konserndirektør Nett

Ketil Tømmernes

Ketil Tømmernes (f.1971) startet i BKK i 2015. Han er utdannet ingeniør og økonom fra Høgskolen i Bergen og Handelshøyskolen BI. Han har mastergrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt utdanning innen prestasjonsledelse fra Norges Idrettshøyskole.

Han har tidligere vært administrerende direktør for BKK Enotek. Før det administrerende direktør for Enwa Water Treatment sin største forretningsenhet, samt visekonsernsjef i samme selskap. Tømmernes har arbeidet med salg og ledelse i Statoil og Hydrogas, samt vært sportssjef i Norges friidrettsforbund. Tømmernes er president i Norges friidrettsforbund.

Svein Kåre Grønås
Konserndirektør IKT og Digitalisering

Svein Kåre Grønås

Svein Kåre Grønås (f. 1965) begynte i BKK i 1995. Han er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon ved NTH/NTNU, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH. Grønås har tidligere jobbet i Kongsberg Navigation, og hatt en rekke lederstillinger i ulike BKK-selskap. Grønås er styreleder i BKK Digitek, BKK Enotek, BKK Varme, BKK Energitjenester, BKK Elsikkerhet, og styremedlem i Fjordkraft og Bergen Fiber.

Kristin Aadland
Konserndirektør Entreprenør og Marked

Kristin Aadland

Kristin Aadland (f. 1973) startet i BKK i 2013. Hun er utdannet siviløkonom ved NHH, har en executive master fra NHH i omstilling, innovasjon og endringsledelse, samt en master of management innen ledelse fra BI. Adland har tidligere jobbet med strategi og styring i DNB, og som CFO i Inwido Norge. I BKK har hun tidligere jobbet med flere omfattende omstillingsprosjekter i konsernet, og som direktør for BKKs interne tjenestesenter.

Konsernstyret

Styret i BKK AS består av 12 medlemmer. 4 fra Statkraft, 3 fra kommunale eiere, 1 fra Vestland fylkeskommune og 4 BKK-ansatte.

Kort om styremedlemmene:

Leder Jan Erik Kjerpeseth, Bergen kommune
Styreleder siden juni 2018. Konsernsjef i Sparebanken Vest fra 2013. Ansatt i 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade, Brage Finans og Finance Innovation. Styremedlem i Finans Norge og Vipps. Tidligere styreleder i Bergen Havn, Bergens Næringsråd og styremedlem i Nets. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, samt MBA fra Heriot-Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.

Nestleder Henrik Sætness, Statkraft
Konserndirektør for Konsernstaber i Statkraft, med ansvar for Konsernstrategi og analyse, kommunikasjon, myndighetskontakt, samfunnsansvar og HMS. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han har vært ansatt i Statkraft siden 2009, og innehatt stilling som direktør for strategi- og analyseavdelingen, og har tidligere jobbet i programvareselskapet Navita Systems og Norsk Hydro. Styremedlem siden november 2020.

Astrid Farestveit Selsvold, landkommunene
Industriarbeider Elkem Bjølvefossen. Styreleder Voss og omland bompengeselskap og styremedlem Bergen bomselskap. Var ordfører i Kvam, fylkestingsrepresentant og styrer innenfor innovasjon, bedrift og energiselskap.

Anne Gine Hestetun, Vestland fylkeskommune
Folkevalgt og gruppeleder for Ap i Vestland fylkeskommune. Styremedlem siden april 2016. Utdannet ingeniør. Tidligere byråd og kommunalråd i Bergen. Har ledererfaring fra NSB, Fjord Line, StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Tidligere styreerfaring fra bl.a. Folketrygdfondet, Sparebanken Vest, BKK og Bergen Næringsråd.

Hege Økland, Bergen kommune
Styremedlem siden juni 2018. Leder for klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech. Erfaring fra ulike lederposisjoner innen næringsutvikling, industri og finans. Master of Sciences in Business and Economics fra Copenhagen Business School.

Dag Smedbold, Statkraft
Styremedlem siden september 2021. Master i Marine Techn. Fra NTNU. Han har jobbet i Statkraft siden 1987 og er regiondirektør for Statkraft Region Nord-Norge. Har bl.a. styreerfaring fra SFE Produksjon, hvor han satt i styret i perioden 2003-2021.

Linnea Poulsson, Statkraft
Styremedlem siden mai 2021. Utdannet cand. merc. i finans fra Norges Handelshøyskole og sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun har vært i Statkraft siden 2007. Fra 2014 har hun jobbet i enheten Industrielt eierskap, vært styremedlem i Agder Energi og ledet revisjonsutvalget der. Hun er styremedlem i nettselskapet Lede AS.

Asbjørn Grundt , Statkraft
Styremedlem siden mai 2021. Utdannet siv.ing. fra NTH og M.Mngnt fra BI. Han har erfaring fra NTH, FFI, Norsk Hydro og Statkraft. Styremedlem i Skagerak Energi.

Arvid Andenæs, kommunene i Sunnfjord og Ytre Sogn (observatør)
Observatør i styret siden november 2019. Andenæs var styreleder i Sunnfjord Energi fra 2016 til 2019. Han var administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001 til 2016.

Therese Brekke Lekven, arbeidstakerrepresentant
Styremedlem siden juni 2020. Fagansvarlig i BKK Produksjon AS. Tillitsvalgt siden 2015 og medlem i E-verkenes fagforening Vestlandet. Utdannet økonom, ansatt i BKK AS fra 2012 og i BKK Produksjon AS siden 2019.

Lisa Nord Hopland, arbeidstakerrepresentant
Styremedlem siden juni 2018. Hovedtillitsvalgt i BKK Nett for EL og IT. Utdannet energimontør og fagskoleingeniør. Ansatt i BKK siden 2013.

Morten Bildøy, arbeidstakerrepresentant
Hovedtillitsvalgt i BKK for EL og IT, styremedlem siden 2008. Utdannet montør, ansatt siden 1988. Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El og IT-forbundet.

Roy Hammer, arbeidstakerrepresentant
Styremedlem siden juni 2020. Ansatt i BKK siden 2014, og arbeider som prosjektleder i BKK Nett. Hammer er konserntillitsvalgt for NITO.