Mann jobber på bærbar datamaskin

BKKs krav til faktura

Når du skal sende faktura til BKK, har vi noen retningslinjer som må følges.

Til våre leverandører
  • Faktura sendes i EHF (Elektronisk handelsformat) til riktig BKK selskap.
  • Dersom du ikke har tilgang til EHF-format, kan du sende pdf-faktura til faktura@bkk.no.
  • Eventuelle purringer sendes til faktura@bkk.no.
  • Faktura merkes med kun ansattnummer til den i BKK selskapet som skal motta fakturaen til behandling. I første linje i selve fakturaen skriver du hva faktura gjelder.
  • Faktura eller fakturakopi skal ikke sendes direkte til våre ansatte.
  • Betalingsbetingelser: Per 30 dager.


Slik merker du faktura

Når du sender EHF-faktura til oss er det viktig at felt for "Deres ref." og "Ordrenummer" blir riktig utfylt.

  • Deres ref. merkes med ansattnummeret til den i BKK som skal motta faktura for behandling. Ansattnummeret er kun ett 3-, 4- eller 5-sifret tall.
  • EHF referanse: "BuyerReference"
  • Ordrenr.: Dersom ett ordrenummer ligger til grunn for innkjøpet, er det dette som benyttes og legges inn i feltet "ordrenummer".
  • EHF referanse: "cac:orderReference" cbc:ID"

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om EHF-faktura: faktura@bkk.no