Usikker is på regulerte vann

BKK oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

Når du skal på tur, må du være spesielt oppmerksom på regulerte vann, også i områder som ikke er skiltet eller avmerket på kart. Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. I BKK-området gjelder dette flere vassdrag i følgende kommuner:

Samnanger, Vaksdal, Voss, Bergen, Ulvik, Osterøy, Masfjorden, Modalen, Vik, Gulen, Sunnfjord, Fjaler og Hyllestad.

På vann som er regulert til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet.

Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig i bratte partier. Sprekkene kan være dekket av snø og vanskelig å oppdage.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget kart som viser svekket is på regulerte vann. Her finner du også oversikt over regulerte vassdrag i BKK-området. Et annet nyttig tips er å kontakte det lokale turlaget, som også har god informasjon om forholdene i fjellet.

Vi ønsker at alle skal ferdes trygt i fjellet og ber turfolk om å ta ekstra hensyn til usikker is når fjellturene planlegges. Godt tur!

Nyttige linker:
www.iskart.no/
https://www.varsom.no/isvarsling/isvarsler/vestland/

Bergen og Hordaland Turlag
Sogn og Fjordane Turlag

yr.no

storm.no

Usikker is på regulerte drikkevann

Artikkelbilde

Merking av inntaket i Hamlagrøvatnet.