Kvinne med kaffekopp

Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som mer indirekte kan kobles til deg.

Personvern i BKK-konsernet

Det er viktig for oss at du vet hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om hvorfor og hvordan BKK samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke personopplysninger dette er snakk om. Vi informerer deg også om hvordan vi ivaretar ditt personvern, samt hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Alle selskapene i BKK-konsernet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, som innkjøper og oppdragsgiver, som ledd i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil normalt være det selskapet i BKK du har (inngått) avtale med eller kontakter.

Når behandler vi personopplysninger?

BKK behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • om deg som kunde for å oppfylle din kundeavtale
 • om deg som jobbsøker til BKK i forbindelse med rekruttering
 • om deg som kunde eller interessent i markedsføring og tjenestesalg
 • om deg som kontaktperson for våre leverandører
 • om deg som besøker våre nettsider for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt
 • om deg som besøker oss i våre bygg og anlegg
 • om deg som deltar på våre arrangementer
 • om deg som tar kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier
 • om deg som representant for politiske miljøer og myndigheter

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger om deg basert på ett av følgende forhold:

 • Samtykke fra deg
 • Avtalen vi har inngått
 • Plikter vi er pålagt i lovgivning
 • Vår berettigede interesse

Endringer i personvernerklæringen

BKK vil ved behov foreta endringer i personvernerklæringen. Gjeldende versjon av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på våre nettsider.