Kraftprisen tilbake på 2019-nivå

Kraftprisene i Norge i 2020 var de laveste som er registrert siden 2002. Nå har kraftprisene normalisert seg og er tilbake på 2019-nivå. Konsernresultatet for energiselskapet BKK i første kvartal i år er på 370 millioner kroner.

Kvartalsresultatet er 232 millioner kroner lavere enn første kvartal i 2020. Årsaken til det er den regnskapsmessige effekten av forhåndsolgt kraft. Når kraftprisene stiger, går verdien av forhåndsolgt kraft ned, mens verdien av disse kontraktene går opp når kraftprisene faller.

Tilbake på 2019-nivå

I første kvartal i år var områdeprisen på kraft i Bergen (prisområde NO5) på 47,34 euro/MWh. Tilsvarende områdepris i samme kvartal i 2020 var på rekordlave 15,10 euro/MWh. Men går vi tilbake til første kvartal i 2019, var områdeprisen 48 euro/MWh. Prisene er med andre ord tilbake på samme nivå som i 2019.

- Når noen snakker om at kraftprisene har steget mye i år, er det mer riktig å si at prisene er tilbake på et mer normalt nivå igjen. Det var 2020 som var det store unntaket, med historisk lave kraftpriser. 2021 er så langt veldig likt 2019 når det gjelder kraftpris i vårt prisområde, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

BKK har forhåndsolgt en del kraft til en fast pris. I fjor, da kraftprisene var svært lave, bidro dette forhåndssalget til et bedre økonomisk resultat. Men i første kvartal i år får sikringsstrategien motsatt effekt. I første kvartal i år bidrar urealiserte effekter på minussiden med 61 millioner kroner, i stedet for positivt med 630 millioner kroner i første kvartal i 2020. I tillegg var produksjonen lavere. I første kvartal i år produserte BKK 1,9 TWh, som er 0,3 TWh lavere enn samme periode i fjor.


Faser ut gamle IT-systemer

BKK-konsernet har en liten økning i driftskostnader dette kvartalet. En av forklaringene er optimalisering av IT-systemene. En rekke IT-løsninger flyttes nå til skyen, samtidig som gamle IT-systemer på bakkebaserte servere fases ut. Bare så langt har BKK lagt ned 60 datasystemer. Målet er å legge ned minst 100 gamle IT-løsninger.

- Vi gjør nå et stort digitaliseringsløft, som vil effektivisere og modernisere driften av BKK. Vi har ambisjon om å være blant de beste i energibransjen på digitalisering og IT. Akkurat nå står vi med den ene foten i serverparker på bakken, og den andre foten i skybaserte systemer. Det koster litt ekstra i endringsfasen, men det er helt nødvendig å gjøre denne moderniseringen. Det vil gjøre oss til et enda bedre energikonsern, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Se delårsrapport for 1. kvartal 2021

Kontaktpersoner:
Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, tlf. 951 79 731
Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, tlf. 905 57 723