Sjekk varmtvannsberederen din

Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann.

Grunnen til at feilen ble oppdaget først nå, er at varmgangen i koblingen utvikles over en lengre periode.

Hvordan sjekker du tanken?
Først må du sjekke merkelappen på toppen av varmtvannsberederen, eller under avtagbart, grått lokk.

Stemmer beredertypen med et av produktene i tabellen under, må du sende produktnummer, produksjonsnummer, navn, adresse og telefonnummer på e-post til: ledning@oso.no
Alternativt kan du ringe OSOs servicesenter på tlf. 32 25 65 20.  Se også www.osohotwater.no

Så snart OSO Hotwater har fått din henvendelse vil du få tilsendt ny tilkobling slik at du kan skifte den gamle. I følge leverandøren skal dette være enkelt å utføre og lovlig i henhold til forskrifter.

 

Se tabell over beredere hos OSO hotwater [.pdf]