Lederendringer i BKK

BKK Nett og BKK Enotek får nye konstituerte administrerende direktører.

Publisert 19. november 2019

Ketil Tømmernes er konstituert som administrerende direktør i BKK Nett fra og med 21. november 2019. Tømmernes har de siste fire årene vært administrerende direktør i BKK Enotek, og har bred ledererfaring fra bl.a. Statoil, Enwa PMI og idretten. Han konstitueres etter at Wenche Teigland nylig ønsket å fratre som øverste leder for BKK Nett. Som leder for nettselskapet vil Tømmernes bli del av BKKs konsernledelse.

For å unngå rollekonflikt har Ketil Tømmernes valgt å si opp sin stilling i BKK Enotek. Helge Rysjedal er konstituerte som administrerende direktør for BKK Enotek. Rysjedal har jobbet tett med Tømmernes det siste året, som divisjonssjef for ressurs og marked. Helge Rysjedal har over 20 års erfaring fra Siemens gjennom arbeid innen landbasert industri samt olje og gass, før han kom til BKK Enotek i 2018.

Begge de to stillingene som administrerende direktører vil innen kort tid bli lyst ut.

BKK Nett er Norges nest største nettselskap. Selskapet bygger og drifter strømnettet frem til cirka 250.000 kunder i en rekke kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. BKK Enotek er et kommersielt selskap som leverer entreprenør- og rådgivingstjenester innen blant annet høyspentanlegg, energi, veilys, trafikkteknikk og fibernett.