Lys og trafikkteknikk

Riktig belysning skaper trygghet og er viktig for opplevelsen av et uteområde. Riktig lys på riktig plass er sentralt i all lyssetting enten det gjelder på vei eller et område.

Enotek har ansvar for drift, vedlikehold og beredskap av mer enn 100 000 offentlige og private veilys i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Meld fra om mørke veilys her

Vi kan hjelpe deg med belysning innenfor følgende områder:

 • Vei og tunnel
 • Byrom, fasader og parkanlegg
 • Sykkel- og gangveier
 • Idrettsanlegg
 • Trafikksignalanlegg

Enotek tilbyr følgende tjenester:

 • Rådgivning
 • Prosjektering og planlegging
 • Belysningsplaner
 • Lysberegninger
 • Energieffektiv belysning
 • Bygging av utendørs belysning
 • Drift, vedlikehold og beredskap på lysanlegg
 • Elektroinstallasjon i tunnel

Kontaktperson: Divisjonsjef Geir Noss, geir.noss@bkk.no, mob: 913 63 177 

 

Til hovedside for BKK EnoTek

Belysning med LED-teknologi er en energieffektiv løsning.