Planlagte utkoblinger av strømmen

Noen ganger må vi koble fra strømmen for å gjennomføre nødvendig arbeid i nettet.

Ved planlagte utkoblinger plikter vi å informere deg i rimelig tid før arbeidene igangsettes.

Dersom du har registrert mobilnummeret ditt i vårt kundesystem, får du varsel på SMS om tidspunktet for strømutkoblingen.

Har vi ikke registrert et mobiltelefonnummer på deg, mottar du varsel per brev. Vi prøver å få sendt varsel én uke før strømutkoblingen slik at du mottar varselet i postkassen 4-5 dager før utkoblingen, men noen ganger blir varslingstiden kortere. I enkelte tilfeller forsøker vi å kontakte deg direkte dersom vi ikke greier å overholde ordinær tidsfrist for varsling.