Fra avfall til varme

Fjernvarme er fantastisk for miljøet. Vi utnytter varmen som blir til når BIR brenner restavfallet ditt.

Fjernvarmen har erstattet forurensende oljekjeler og er et betydelig bidrag til renere luft i Bergen. Det er et nasjonalt mål å øke energigjenvinningen fra avfall som erstatning for fossilt brensel. Avfallsvarmen regnes som fornybar fordi det er spillvarme. 

Fjernvarme er et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med  varme og varmt tappevann. Fjernvarme er en fleksibel plattform. Uansett hvilken energikilde det blir mest overskudd av eller mest miljøvennlig å bruke i fremtiden, vil alle klare å varme opp vann.

COutslippet fra vår fjernvarme er ca. 20 gram pr kWh.

Lær mer om hva fjernvarme er, trykk på linkene.

Teknisk informasjon

Jevnlig tilsyn og vedlikehold av varmeanlegget er nødvendig for å sikre stabil drift og hindre skader.

En av fordelene med fjernvarme er at kundesentralen dekker hele energi- og effektbehovet. Det innebærer at det ikke er behov for å sette inn ekstra kapasitet. Plassbehovet til en kundesentral er mindre enn for eget oppvarmingsanlegg med kjeler og varmepumpe.

Fjernvarme og vannbåren varme er en moderne og billig måte å akkumulere og transporter energi på.

Informasjon til utbyggere og næringsbygg

Informasjon til sameier og borettslag

Kundeveiledere for private boligkunder

Her er det fjernvarme

Vi fortsetter å bygge ut fjernvarmenettet i Bergen og planlegger for videre vekst.

Områdekart
Se konsesjonskartet over BKK Varme sitt konsesjonsområde og hvor vi har bygget ut (pdf)

Utbyggingsområder:
Fjernvarmenettet er bygd ut i Bergen sentrum, Damsgård, Møhlenpris, Årstad, Kronstad, Minde, Landås, Råstøl, Råvarden, Sandsli, Kokstad, Flesland, Lønningen og Rong i Øygarden.
Vi planlegger videre vekst på Nordnes, Laksevåg, Espehaugen og Paradis. 

Fjernvarme er aktuelt når:
- Næringsbygget allerede har vannbåren varme
- Når næringsbygg ønsker fase ut oljefyring.
- Nybygg skal etableres til bolig-eller næringsformål.

Dersom du ønsker fjernvarme til ditt bygg, kan du lese mer på informasjon til utbyggere og næringsbygg eller kontakte oss på fjernvarme@bkk.no.

Priser

Prisen på fjernvarme er forskjellig for sameier/borettslag, bedriftskunder og private boliger.

Det er sameiet/borettslaget som inngår avtale om levering av fjernvarme. Dersom det ønskes individuell måling av forbruket i hver leilighet må det inngås en egen avtale med en aktuell leverandør.

Til bedriftskunder kan vi tilby ulike avtaler, som vil være avhengig av forbruk og effektbehov.

Vi tilbyr våre private boligkunder to ulike avtaletyper, markedspris med pristak og fastpris.

 

Kjøling

Bruk fjernvarme til å kjøle bygget.

Adsorpsjons kjøling
Bruk fjernvarme til å kjøle med, antagelig det mest miljøvennlige systemet som er tilgjengelig nå! Ved adsorpsjonskjøling er det klare fordeler ved å bruke spillvarme og fjernvarme for å produsere kjøling. Systemet trenger ingen gasser eller kompressorer. Det er en meget energieffektiv løsning, lav luftfuktighet på kjøleluften og ingen bakterierisiko.

Dersom du ønsker bruke fjervarme til å kjøle ditt bygg, kan du kontakte oss på fjernvarme@bkk.no.

Feil ved fjernvarme

Vår vakttelefon er åpen 24 timer i døgnet - året rundt.

Bedriftskunder og sameier/borettslag
Vi anbefaler at du først sjekker eget anlegg. Ved manglende varmeleveranse ring: 55 12 73 30.

Eneboliger og rekkehus
Vi anbefaler at du først ser i kundeveileder for rask og enkel feilretting. Dersom dette ikke hjelper
kan du kontakte oss på 55 12 73 35.