Om fjernvarme og kjøling

Fra avfall til varme

Fjernvarme er fantastisk for miljøet. Vi utnytter varmen som blir til når BIR brenner restavfallet ditt.

Fjernvarmen har erstattet forurensende oljekjeler og er et betydelig bidrag til renere luft i Bergen. Det er et nasjonalt mål å øke energigjenvinningen fra avfall som erstatning for fossilt brensel. Avfallsvarmen regnes som fornybar fordi det er spillvarme.

Fjernvarme er et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med varme og varmt tappevann. Fjernvarme er en fleksibel plattform. Uansett hvilken energikilde det blir mest overskudd av eller mest miljøvennlig å bruke i fremtiden, vil alle klare å varme opp vann.

Se vår varedeklarasjon for CO2 og NOX utslipp.

Lær mer om fjernvarme hos fjernvarme.no:  Energieffektivt - Miljøvennlig - Fremtidsrettet - God samfunnsøkonomi - Fjernvarme er enkelt - Fornybarandel