Flytte linje, stolpe eller strømskap

Generell informasjon om flytting av nettanlegg:​

Kostnader​​

Flytting av lavspentanlegg refererer til endring av plasseringen av et eksisterende strømanlegg inntil 1000 volt. Lavspentanlegg omfatter vanligvis det elektriske distribusjonssystemet som leverer strøm til boliger, kontorer og mindre industrielle bygninger. Når det oppstår behov for å flytte et lavspentanlegg, kan det være flere grunner til dette, for eksempel nybygg eller ombygging.​

Hovedregelen er at flytting eller omlegging av eksisterende strømnett må dekkes av den som ønsker å få det gjort.​ Hvis du mener det er grunnlag for at andre skal dekke kostnadene, ber vi om at du legger ved dokumentasjon på dette.​​ 

Beskrivelse​

Det er viktig for oss å vite hvorfor du ønsker å flytte et nettanlegg. Det er derfor nødvendig at du gir oss så god som mulig beskrivelse av hva det er du ønsker utført.​

​Bestill god tid i forveien​

Hvis du ønsker at vi skal komme til et bestemt tidspunkt må du bestille oppdraget hos oss så tidlig som mulig. Bruk søknadsskjemaet nederst på siden.

Pris

Eksempler og minimumspris på oppdrag vi utfører, for eksempel på lavspenningsanlegg.

Høyspentmast av tre

Flytting av høgspentanlegg utføres normalt ikke, men kan utføres på bestillers regning for høgspentkabler og linjer opp til 22kV. Dette forutsetter at det foreligger ny tilgjengelig trase som er avklart med bl.a. grunneier, kommune og veieiere. Det må også gjøres en vurdering av flytting opp mot den eksiterende tekniske løsningen for anlegger.​

  • Flytting av høgspentmast i tre fra kr 300.000.-​
  • Flytting av nettstasjon fra kr 700.000.-

Lavspentmast av tre

Flytting av lavspentanlegg kan utføres på bestillers regning.​

Dette forutsetter at det foreligger ny tilgjengelig trase som er avklart med bl.a. grunneier, kommune og veieiere. Det må også gjøres en vurdering av flytting opp mot den eksiterende tekniske løsningen for anlegget.​

  • ​Flytting av lavspentmast i tre fra kr 25.000.-

Kabelskap

Flytting av kabelskap kan utføres for bestillers regning og forutsetter at det er tilgjengelig tomt for ny plassering. Kostander vil variere ut fra hvor mange kabler som er tilkoblet og entreprenørkostander med etablering av nye grøfter.​​

Flytting av kabelskap fra kr 50.000.-

Bardun

Flytting av bardun kan utføres dersom dette ikke kommer i konflikt med allerede eksisterende anlegg. Opprinnelig plassering er planlagt ut fra eksisterende linjer og det kan blir behov for ytterligere forsterking av masten.​​

Flytting av bardun fra kr 7.500.-

Klikk her for å søke om flytting av nettanlegg (åpnes i nytt vindu)