Vurderer du å montere solceller?

Ta først kontakt med en installatør som sikrer at ditt elektriske anlegg overholder alle krav til sikkerhet. BKK må utføre programmering av måleren, slik at den kan måle effekt dersom du skal sende strøm ut på strømnettet. Du må også ta kontakt med din strømleverandør for å opprette en avtale om salg av energi du har til overs. Til slutt hjelper vi deg med tilkobling til strømnettet.

Se NVE sin informasjon om plusskunder (åpnes i nytt vindu)

Se nettleiepriser for plusskunder her

Hva du må gjøre

Følg disse stegene for å gå frem:


  1. Ta kontakt med en installatør for montering.

  2. Installatøren gjennomfører en kontroll av ditt elektriske anlegg.

  3. Installatøren avtaler tilkobling av anlegget med oss.

  4. Du inngår en avtale med din strømleverandør om å selge overskuddsenergi. Denne avtalen regulerer blant annet prisen du får for energien du produserer. Ikke alle strømleverandører tilbyr kjøp av overskuddsenergi, så dersom det gjelder din nåværende leverandør, må du eventuelt bytte til en annen leverandør som tilbyr dette.

Strømmåleren din måler hvor mye energi du leverer til nettet. Dette, sammen med informasjonen om hvor mye strøm du får levert fra strømnettet, deler vi daglig med strømleverandøren din via den sentrale datautvekslingsenheten Elhub.

Strømleverandøren din beregner så strømregningen din basert på hvor mye energi du har kjøpt, og hvor mye energi du har solgt. Ta også kontakt med strømleverandøren din for å undersøke om du kan få tilskudd fra Enova til monteringen.

Hva nettselskapet gjør

Når vi mottar søknad fra installatør, gjør vi en vurdering om det er behov for oppgraderinger i strømnettet. Ved behov, starter vi et prosjekt for oppgradering.
Når installatør har meldt anlegget som ferdigstilt til nettselskapet, kommer vi ut til anlegget for å kontrollere måling, kommunikasjon med måler og at anlegget ikke kan mate uønsket energi tilbake i strømnettet vårt, f. eks. når vi skal utføre arbeid i strømnettet. Da må det være spenningsløst.
Denne kontrollen må ikke forveksles med offentlig tilsyn av elektriske anlegg.
Tilsyn av elektriske anlegg gjennomføres kun i regi av DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn), og kan bli varslet uavhengig av søknadsprosessen som plusskunde.

Krav til innmelding til nettselskapet

Ved etablering av solcelleanlegg, eller annen produksjon i elanlegg tilknyttet lavspenningsnettet, skal produksjonsanlegget meldes til og godkjennes av nettselskapet. Dette kreves for at BKK skal kunne ivareta sitt ansvar for spenningskvalitet og kapasitet i nettet.

Kundens installatør må i forkant av installasjon sende inn informasjon om produksjonsanlegget til nettselskapet via eSOGS for å få den planlagte installasjonen godkjent. Informasjon må som minimum inneholder fabrikat, type og effekt på vekselretter(e).

Krav til innmelding gjelder også:

  • Ved utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg.
  • Dersom kunden aldri forventes å ha et energioverskudd.

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

BKK stiller følgende krav til kunden og installasjonen:

  • Vekselrettere i solcelleanlegg skal være sertifisert i ht. EN 50549-1:2019 og innstilt etter RENblad 0342 v.2.0.
  • Anlegget skal være utført i samsvar med NEK400.

BKK kan i spesifikke tilfeller stille ytterligere krav dersom det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av nettet.

Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fasevekselrettere over 20 A. Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten (jf. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet «FOL», §2-1). Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.