Grønn InVest

BKK Grønn InVest investerer i oppstarts - og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi.

 

Vi ønsker å være en sterk og aktiv pådriver til videreutvikling av løsningene.

BKK-konsernet vil fungere som testfabrikk med spisskompetanse innen ulike fagfelt, og med en sterk merkevare i bunn.

Vi kan tilby:

 1. Unik kompetanse på teknologi og marked
 2. Fysisk infrastruktur for pilotering og testing av løsninger på Kraftnett – Kraftproduksjon – Telekom – Termisk energi – Energimåling
 3. Merkevare og nettverk sammen med Vestlandets største fornybaraktør
 4. Kunder og markedsapparat i vårt nedslagsfelt lokalt og nasjonalt
 5. Finansiering gjennom co-investering i selskapet

Hva leter vi etter?

 

Vi ser etter gode ideer og selskaper som har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor fornybar energi.

Eksempler på tema vi er interessert i:
Ta kraften i bruk / elektrifisering - Smart Nett - Digitalisering - Lokal energiproduksjon - Energilagring - Energimåling, styring og handel

Kriterier

 1. Fornybart
 2. Kan vise til et kundebehov og et betydelig forretningspotensiale
 3. Verdiskapende for BKKs virksomhet
 4. Disruptiv/innovativ forretningsmodell og/eller teknologi
 5. Et team som er engasjert, kompetent, proaktivt og villig til å samarbeide

Kontakt oss

 

 

 

I tillegg til punktene ønsker vi at du beskriver hvorfor BKK er en viktig partner for videreutvikling av løsningen.

Vi gleder oss til å lære mer!

Presentasjonen bør inneholde

 1. Informasjon om løsningen
 2. Marked
 3. Eventuelle konkurrenter
 4. Team
 5. Hva som gjør ditt selskap/ide unikt
 6. Finansiell informasjon
 7. Kapitalbehov