Har strømmen gått?

Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller planlagte utkoblinger i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. Se vårt strømkart for å få oversikt over områder som er strømløse.

Se kart over pågående strømbrudd (åpnes i nytt vindu)

Snarveier

Strømbrudd

De fleste strømbrudd som skjer på grunn av feil i strømnettet, blir reparert i løpet av to timer. Noen ganger kan det ta lengre tid, for eksempel i perioder med mye uvær eller hvis feilen er krevende å reparere. Ved planlagte utkoblinger er vi nødt til å koble ut strømmen mens arbeidet pågår.

Vi har stor forståelse for de ulempene et strømbrudd får for våre kunder, og vi jobber hardt for å reparere feilen så raskt som mulig.

Er du avhengig av kontinuerlig tilgang til strøm på grunn av helse eller annet, anbefales det at du går til anskaffelse av nødstrøm eller en alternativ strømkilde. Da er du mindre sårbar ved et strømbrudd.

Endre kontaktopplysninger på Mine sider (åpnes i nytt vindu)

Du får SMS når strømmen går

Vi gjør vårt beste for å gi beskjed til deg så snart vi har registrert en feil i strømnettet i ditt område. Da benytter vi det telefonnummeret vi har på kundeforholdet ditt.

Hele året arbeider vi for å styrke strømnettet, og noen ganger må vi koble ut strømmen for å få gjennomført nødvendig arbeid. Ved planlagt arbeid i nettet, får du en SMS eller e-post i god tid før vi tar strømmen.

Du kan endre dine kontaktopplysninger på Mine sider eller kontakte kundeservice.

Endre kontaktopplysninger på Mine sider (åpnes i nytt vindu)

Kompensasjon

Går strømmen, jobber vi alltid for at du skal få strømmen raskest mulig tilbake. I noen sjeldne tilfeller kan det dessverre ta lengre tid. Dersom din privathusholdning eller fritidsbolig har vært uten strøm i mer enn 12 timer, får du automatisk kompensasjon fra oss.

Har du ikke mottatt automatisk kompensasjon, ber vi deg kontakte oss på kundepost@bkk.no (Åpner epostklient).

Les mer om kompensasjon

Farlige forhold eller ukjente strømbrudd

Ta kontakt med oss dersom du har opplysninger om farlige forhold eller ukjente strømbrudd. Det kan være strømskap som står åpent, trær som har falt over en strømledning eller strømledninger som ligger i eller nær bakken.

Meld fra om farlige forhold

Vi ønsker å vite om feilen raskt, og det er derfor fint om du ringer oss på tlf. 55 12 70 00

Vakttelefon for BKK sine kunder nord for Sognefjorden kveldstid og helg, tlf. 57 72 23 40

Er det feil i ditt eget elektriske anlegg?

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig. Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Vi anbefaler deg å gå gjennom stegene under for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos oss som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på om du da gir beskjed til oss på kundepost@bkk.no (Åpner epostklient)

Har jordfeilbryteren slått seg ut?


Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du følge disse stegene for å feilsøke.
1. Skru ut/slå av alle sikringer, og slå på jordfeilbryteren igjen.
2. Skru inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil, slik at jordfeilbryteren slås ut igjen.
3. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen.
4. Så slår du på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet.
5. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og skru inn/slå på inn alle sikringer igjen.

Dårlig spenningskvalitet?

Har du opplevd problemer med ditt elektriske utstyr som for eksempel blinking i lys eller endring i lysstyrken, funksjonsfeil i elektrisk utstyr, eller at elbilen ikke lader som den skal?

Spenningen i strømnettet må ha en viss kvalitet for at den skal kunne brukes og ikke gi negativ påvirkning på elektriske apparater.

Råd for å unngå dårlig spenningskvalitet

Hvis både din bolig og nabolaget er uten strøm ber vi deg sjekke strømbruddkartet over strømløse områder.

Gå til strømbruddkart (åpnes i nytt vindu)

Mest stilte spørsmål