Installere elbillader

Lading av elbil trekker mye strøm, og gjøres det feil kan det være farlig. De aller fleste ønsker å lade elbilen hjemme, men mange er usikre på hvordan det gjøres riktig.

Velg riktig utstyr

Så lenge du holder deg til noen grunnleggende regler og velger riktig utstyr, er det faktisk ganske enkelt. En elektroinstallatør kan kontrollere at det elektriske anlegget er i orden og at du har nok kapasitet til lading. Elektrikeren kan gi deg gode råd om hvilken ladeløsning som passer best hjemme hos deg. Husk at elektriske installasjoner som ladeboks må monteres av en autorisert elektroinstallatør, som du finner i Elvirksomhetsregisteret (åpnes i nytt vindu).

Kunden må noen ganger betale for nødvendige oppgraderinger

BKK praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fase lading også være å foretrekke.

Regulert av forskrifter

Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten (§2-1). Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.