Hvem er vi?

BKK Digitek er opptatt av å levere teknologi som understøtter den digitale hverdagen for bedrifter, hvor fokusområdene er innenfor markedsføring, salg og service av ulike telekomløsninger innenfor internettjenester til bedriftsmarkedet.

Den teknologiske utviklingen i samfunnet går stadig raskere og dette krever tilgang til en fremtidsrettet kommunikasjonsplattform uten kapasitetsmessige begrensninger.

Gjennom et eget finmasket fibernett, som strekker seg over 3000 kilometer gir dette BKK Digitek kontroll over hele verdikjeden, noe som gir muligheter til å skreddersy løsninger for kunder med ulike behov.

Felles for våre kunder er at de er helt avhengige av et sikkert og stabilt kommunikasjonsnett i sin virksomhet, enten de driver kraftstasjoner, strømnett, skoler, sykehus eller private bedrifter i ulike bransjer.

Markedsområdet er primært Vestlandet, men BKK Digitek leverer også kommunikasjonstjenester til bedrifter i andre regioner, både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitet, fremtidsrettet teknologi og høy grad av serviceorientering er selskapets grunnleggende fortrinn, og med et sterkt fokus på kunnskap og kompetanseoverføring skal BKK Digitek være den foretrukne leverandøren av fiberbaserte internettjenester på Vestlandet.