Ledige stillinger

Informasjon om ledige stillinger i BKK, finner du her

Vil du skrive masteroppgaven din i samarbeid med BKK?

Vestlandets største fornybare energiselskap, BKK, søker studenter som vil skrive masterutredning i samarbeid med oss om ett av fire følgende tema:

#1 NYE FORRETNINGSMODELLER I ET ENERGIMARKED I ENDRING
Energimarkedet er i endring. Ny teknologi og brukeradferd endrer måten energi produseres, lagres, brukes og styres. Dette åpner opp for nye forretningsmuligheter og for at nye aktører kan komme inn i etablerte verdikjeder og utfordre etablerte virksomheter.
Hvilke forretningsmodeller bør BKK ta i bruk for å utvikle eksisterende og skape ny virksomhet?

Masteroppgaven bør fokusere på bedriftsmarkedet, og forretningsmodellen(e) må få frem en beskrivelse av kundebehovene, hva forretningsmodellen kan skape av verdi, og formulere hvilke kapabiliteter/strategiske ressurser og partnere BKK vil trenge.

# 2 HVORDAN ØKE VERDIEN OPPRINNELSESGARANTIER?
Opprinnelsesgarantier er et frivillig virkemiddel for strømforbrukerne i Europa for å premiere produsenter av fornybar kraft. Verdien av opprinnelsesgarantier er verdien av den fornybare egenskapen av kraftproduksjonen, og er i dag det eneste produktet for denne egenskapen.
Opprinnelsesgarantier er ikke knyttet til den fysiske omsetningen av kraften/strømmen.
Trender i markedet er økt etterspørsel etter mer lokale opprinnelsesgarantier, samt at kundene ønsker å vite hvilket kraftverk opprinnelsesgarantiene kommer fra. Kan ny teknologi som Blockchain koble forbrukers strømforbruk direkte opp mot et kraftverks produksjon, og dermed øke verdien for opprinnelsesgarantiene?

# 3 INSENTIVER FOR, OG KONSEKVENSER AV OFF GRID LØSNINGER
Ny teknologi for lokal kraftproduksjon og lagring (eksempelvis solceller og batteriløsninger), gjør det mulig for forbrukere å klare seg uten det nasjonale energisystemet som er bygget opp de siste hundre årene. Hvilke privatøkonomiske insentiver finnes for slike løsninger, hvilke fordelingsvirkninger kan det ha, og hvilke samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske konsekvenser kan dette få?

#4 FLYTBASERT MARKEDSKOBLING
Flytbasert markedskobling benyttes i deler av det europeiske (CWE) kraftsystemet. Det er planlagt innføring av denne løsningen også for det nordiske kraftmarkedet. I denne oppgaven vil det gjennomføres en casestudie av konsekvensene for prisområde NO5 av denne endringen. Påvirkningen fra nye eksportkabler vil være en viktig del av analysen.

HVA TILBYR VI STUDENTENE SOM SKRIVER FOR OSS?
Vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå slik at studentene som skriver for oss lykkes med oppgaven og tilbyr følgende:
• Faglig veiledning og sparring underveis i oppgaveskrivingen
• Tilrettelegging av kvalitativ- og kvantitativ datainnsamling
• Mulighet til å skrive en oppgave om en reell problemstilling vi diskuterer i selskapet
• Mulighet for å lære mer om BKK og energibransjen
• Økonomisk kompensasjon

HVORDAN SØKE?
Ser en eller flere av oppgavene interessante ut? Send oss et motivasjonsbrev som forteller hvorfor du ønsker å skrive for BKK og om det aktuelle temaet. Send motivasjonsbrevet samt karakterutskrift fra bachelor og master til andreas.engelsen@bkk. Søknadene blir vurdert fortløpende.

SPØRSMÅL?
Ikke nøl med å ta kontakt med Andreas Tufteland Engelsen +47 90 96 39 54 eller send en e-post til andreas.engelsen@bkk.no.

Lærlinger

I BKK-konsernet har vi over 40 lærlinger fordelt på flere fagområder.

Gjennom mange års erfaring har vi utviklet et omfattende program for lærlingene våre og kan tilby spennende og varierte oppgaver i sterke fagmiljøer. Læreplassene er i Bergensområdet og ved våre kraftverk og driftsområder i Hordaland.

Vi har også et eget nettverk, Ung i BKK, som gjennom egne aktiviteter gir unge muligheter for å knytte kontakter og vennskap.

Energimontørlærling

 • Ønsker du en solid fagopplæring fylt med spennende utfordringer?
 • Liker du å jobbe utendørs og ønsker en tøff og variert arbeidshverdag?

Med fagbrev som energimontør har du et solid grunnlag for spennende arbeid og utvikling i elektrobransjen.

Vil du bli en av oss?

Hva gjør en energimontørlærling i BKK?

 1. Arbeider både i trange bysmau og på høyfjellet
 2. Bygger linjer, klatrer i master og strekker opp ledninger
 3. Legger nye kabler i jorden og skjøter gamle
 4. Setter opp og kobler trafostasjoner
 5. Feilsøker og feilretter når det er strømløst
 6. Og ikke minst - blir en del av et større lærlingemiljø

Nysgjerrig?
Vil du vite mer om våre læreplasser i Energimontørfaget kan du ta kontakt med avdelingsleder for lærlinger Knut Fossdal Århus, Knut.Arhus@bkk.no.

Vil du vite mer om læreplass i Betongfaget kan du ta kontakt med seksjonssjef Arne Jørgensen,
Arne.Jorgensen@bkk.no.

Vil du vite mer om læreplasser i Telekommunikasjonsmontørfaget kan du ta kontakt med montør Erik Tysse,  Erik.Tysse@bkk.no

Vi er godkjent lærebedrift for disse fagene:

 1. Energimontør
 2. Energioperatør
 3. Industrimekaniker
 4. Betongfagarbeider
 5. Byggdrifterfaget
 6. Telekommunikasjonsmontørfaget

Studenter

Lyst på en interessant jobb til sommeren eller har du planer om å skrive oppgave relatert til BKKs virksomhet? Vi gir studenter en smakebit på energibransjen.

Hver sommer har vi flere feriejobber til studenter som kunne tenke seg en fremtid innen energibransjen. For de aktuelle kandidatene legger vi stor vekt på å kunne gi relevant arbeidserfaring, og du vil få veiledning og oppfølging underveis.

 

 1. Veiledning og oppfølging
 2. Gir relevant arbeidserfaring
 3. En sommerjobb hos oss gir deg en smakebit på energibransjen.
 4. Søknadsfrist i mars

Bli med oss inn i fremtiden

Velger du å søke jobb i BKK, har du tatt et valg for fremtiden.

Ikke bare fordi vi arbeider med noe som er viktig for verden, nemlig ren og fornybar energi, men også fordi våre medarbeidere står i fokus. De er vår viktigste ressurs.

Hver dag jobber de for å finne løsninger som kan være med å gi morgendagen nye muligheter.

 1. 1100 gode kollegaer
 2. Populære velferdsordninger
 3. Motiverende ledere som skaper endring og oppnår resultater.
 4. Våre viktigste fagmiljøer er energi, strømnett og telekom

Søknadskjema

Ved å registrere deg i vår CV-base får du mulighet til å bruke samme CV til å søke på flere stillinger utlyst hos oss.

Får du problemer med registreringen eller har spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte oss på e-post hr-tjenester@bkk.no eller på telefon 55 12 70 23. Jobbsøknader sendt til denne adressen vil ikke bli behandlet.

 1. Du vil umiddelbart motta en kvittering på e-post om at søknaden din er registrert.
 2. Når søknadsfristen er gått ut vil du motta en e-post fra oss som informerer deg om forventet tidspunkt for saksbehandlingen.
 3. Dersom søknaden din er av interesse vil du bli kontaktet for et intervju.
 4. Når rekrutteringsprosessen er avsluttet vil du motta en e-post om dette.