Koble til eller gjøre endringer i nettet

Her finner du retningslinjer for deg som skal arbeide i nærheten av våre anlegg. Her finner du også informasjon, prisliste og skjema for bestilling av tilkobling i strømnettet.

Snarveier

Koble deg til strømnettet

Planlegger du å bygge nytt, har du behov for mer strøm i eksisterende anlegg eller ønsker for å få vurdert kapasiteten i strømnettet for de planer du har? Her finner du nyttig informasjon om veien videre.

Tilkoblinger i strømnettet

Er du privatkunde og ønsker å koble til eller utvide kapasiteten i egen bolig, hytte, montere ladestasjon til bil eller lignende, må du kontakte elektriker.

Når nye kunder skal koble seg til strømnettet, eller når eksisterende kunder ønsker mer kapasitet, vil det ofte være nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Kostnadene ved slike tiltak må dekkes av kundene i form av et anleggsbidrag. Les mer på NVE sine nettsider.

Er du elektriker eller utbygger ber vi deg benytte skjema for tilkobling til strømnettet. Vi trenger melding om utbygginger så snart som mulig, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.
For å få tilgang til skjema, må du være nettkunde hos oss. Du kan logge inn med det navn eller mobilnummer som er registrert i vårt kundesystem.

Skjema for tilkobling i strømnettet

Solceller og Plusskundeanlegg

Etablering av store solcelleanlegg / produksjonsanlegg i områder med svakt nett kan medføre at BKK Nett må forsterke lavspenningsnettet (typisk ved etablering solcelletak på låver og driftsbygninger). For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordrer vi kunder/installatører som planlegger produksjonsanlegg over 30 kW til å ta kontakt med oss i tidlig fase.

Les mer om solceller og plusskundeanlegg

Installasjon av elbillader

Dersom du installerer elbilladere til og med 16A eller 3,68 kW kapasitet, kan en installatør koble dette til uten avsjekk med BKK Nett. Dersom laderen er større enn dette må du ta kontakt med oss for å sjekke at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet.

Les mer om installasjon av elbillader

Flytte linje, stolpe eller strømskap?

Noen ganger har man gjerne behov for å flytte eller endre noe i våre anlegg, f.eks. i forbindelse med utbygging eller oppussing.

Søknad og priser

Vi hjelper deg gjerne, men du må selv dekke kostnaden av jobben. Dersom du ønsker å utføre endringer, kan du bruke vår selvbetjeningsløsning og sende inn søknad om å utføre endringene. Behandlingen kan ta litt tid, så vi anbefaler å være tidlig ute.

Les mer om å flytte linjer, stolper og strømskap

Rive eller grave i nærheten av strømnettet?

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig om det skjer på feil måte. På denne siden finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i prosessen.

Uhellet ute? Kontakt oss på telefon 55 12 70 00 (hele døgnet), eller 55 12 98 38 (ved akutt skade) for å melde skade til Nettsentralen.

GJELDER I BERGEN OG OMEGN

Forpliktelser ved anleggsarbeid

Med anleggsarbeid menes graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende. Er du ansvarlig for slikt anleggsarbeid, forplikter du deg til å overholde noen retningslinjer.

Les mer om forpliktelser ved anleggsarbeid

Gravemelding

Alt av gravearbeid krever gravemelding fra Geomatikk. Med gravearbeid menes også, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper og liknende.

Slik bestiller du gravemelding

Planlegger du fremtidige prosjekter og anlegg?

Prosjekteringsmeldinger brukes i forbindelse med planlegging av framtidige prosjekter/anlegg, og det er BKK Nett som behandler prosjekteringsmeldinger.

Slik bestiller du prosjekteringsmelding

Mest stilte spørsmål

Nyttige lenker