Flytte linje, stolpe eller strømskap

Noen ganger har man gjerne behov for å flytte eller endre noe i våre anlegg, f.eks. i forbindelse med utbygging eller oppussing. Vi hjelper deg gjerne, men du må selv dekke kostnaden av jobben.

Dersom du ønsker å utføre endringer, kan du bruke vår selvbetjeningsløsning og sende inn søknad om å utføre endringene. Behandlingen kan ta litt tid, så vi anbefaler å være tidlig ute.

Her er noen priseksempler på tjenester vi leverer

  • Flytting av stolpe (fra kr 25.000,-)
  • Flytting av strømskap (fra kr 50.000,-)
  • Flytting av bardun (fra kr 7.500,-)
Her kan du søke om å utføre endringer (åpnes i nytt vindu)

For andre endringer, som for eksempel til- og frakobling av strømforsyning til eget hus (ca. kr 3.400,- + eventuelle kostnader av bytte av komponenter), ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: kundepost@bkk.no (Åpner epostklient).

Bestill i god tid

Hvis du ønsker at vi skal komme til et bestemt tidspunkt må du bestille oppdraget hos oss så tidlig som mulig. Bruk søknadsskjemaet på knappen over.

Behandlingstid

Vår saksbehandler vil kontakte deg innen 30 virkedager fra vi har mottatt skjemaet for å informere om videre fremdrift. Ut fra sakens kompleksitet og vår kapasitet kan saksbehandlingstiden variere noe. Du vil motta en vurdering av om det er mulig å flytte den aktuelle komponenten, samt et estimat på pris og gjennomføringstid for en eventuell flytting.

Kostnader

Hovedregelen er at flytting eller omlegging av eksisterende strømnett må dekkes av den som ønsker å få det gjort. Enkelte mindre oppdrag utfører vi etter fastpris, f.eks. til- og frakobling av ledninger og byggestrømskap, mens andre oppdrag fakturerer vi etter medgått tid og materiell.

OppdragPris (inkl. mva)Fremgangsmåte Kommentar
Til- og frakobling av luftledning til eget hus4875 krBenytt søknadsskjema på denne siden.F.eks. i forbindelse med kledningsskifte. Dersom ytterligere komponenter må byttes (f.eks. inntakstrakt), kan ytterligere kostnader påløpe.
Åpning av midlertidig stengt strømmåler.2000 kr Benytt søknadsskjema på denne siden. Gjelder anlegg som har vært midlertidig stengt i inntil ett år
Flytting av stolpeFra 25 000 kr
Flytting av strømskapFra 50 000 kr
Flytting av bardunFra 7500 kr
Bomtur ved utkjøring2500 kr (dagtid) 3750 kr (kveld) Gjelder i forbindelse med andre bestillinger eller oppdrag. F.eks. hvis en kunde ikke møter opp til en avtale, eller dersom vi kjører ut for å rette en feil som ikke er en reell feil, eller er en feil utenfor vårt ansvarsområde.

Hvis du mener det er grunnlag for at andre skal dekke kostnadene, ber vi om at du legger ved dokumentasjon på dette.

Kart og bilder

For å behandle henvendelsen din så raskt som mulig, trenger vi kart, tegninger og bilder hvor du merker av hva du ønsker å få utført. Skriv gjerne opp nummeret som er på kabelskapet eller tremasten.

Fakturering

Den som bestiller arbeidet avgjør om fakturaen skal gå til byggherren, nettkunden eller installatøren. Ved elektronisk bestilling fra installatør kan dette legges inn i systemet samtidig. Vi sender ordrebekreftelse til den som skal motta fakturaen, med kopi til bestiller. Fakturaen kommer normalt innen 14 dager etter utført oppdrag.

Er du installatør eller entreprenør?

Se prisliste for profesjonelle aktører