Bli lærling i BKK

Hvert år søker BKK etter lærlinger

Søknadsfristen gikk ut 3. mars, men du får ny mulighet til neste år. Vi har et solid utdanningsprogram for lærlinger, og du kan ta fagbrev innen ulike fagområder.

Tre selskap i BKK tar inn nye lærlinger, og før du velger hvor du vil søke, bør du bruke tid på å bli kjent med selskapene. Du kan lærlingeplass hos alle.

Lenke til søknadsskjema og oversikt over de ulike fagområdene blir lagt ut på våre websider i god tid før søknadsfristen går ut til neste år.

BKK Nett

- er et av Norges største nettselskap med ansvar for strømnettet fra Sunnhordland i sør til Sunnfjord i nord. Les mer om yrket som energimontør i BKK Nett.

BKK Enotek

- er et stort entreprenørselskap som bygger, drifter og vedlikeholder strømnett, fiber, havbruk, ladestasjoner og veilysanlegg til norske kunder.
Bli bedre kjent med Enotek, eller klikk på fagområdene under for å lese mer og sende inn søknad.

BKK Produksjon

- er Norges femte største kraftprodusent med 38 vannkraftverk. Utbygging og drift av vannkraftverk har vært BKKs kjernevirksomhet helt fra starten, og vi produserer gjennomsnittlig 7,5TWh årlig.
Les mer om fornybar vannkraft og BKK Produksjon, eller klikk på fagområdene under for å lese mer og sende inn søknad.

BKK er et solid selskap med gode utviklings- og karrieremuligheter i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger.

Vi har også et eget nettverk, "Ung i BKK", som gjennom egne aktiviteter gir unge medarbeidere muligheter for å knytte kontakter både faglig og sosialt.

Bli bedre kjent med energimontøryrket!