Meld fra om farlige forhold

Observerer du feil, skadet strømanlegg eller farlige forhold for strømnettet, er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan rette dette opp så raskt som mulig.

Eksempler på farlige forhold kan være:

  • Strømskap og Nettstasjon som står åpen
  • Trær som ligger over en strømledning
  • Strømledninger som ligger på bakken
  • Gnister, røyk eller smell fra strømanlegg

Hold avstand

Det er svært viktig at du holder avstand til ledninger som henger lavt eller ligger på bakken. Ledningen kan være strømførende, og gi alvorlige skader dersom du kommer for nær eller i kontakt med den.

Jo bedre informasjon vi får fra deg, jo bedre er vi i stand til å vurdere hvor kritisk situasjonen er, og hvilke tiltak vi gjør.

Vi ønsker å vite om farlige forhold raskt, og det er derfor fint om du ringer oss på tlf. 55 12 71 77 (Åpner telefonklient).

Du kan også sende e-post til kundepost@bkk.no (Åpner epostklient) og legge ved:

  • Bilde av det som kan være farlig for strømledningen.
  • Adresse, koordinater eller beskrivelse av stedet der forholdet er. Jo bedre informasjon vi får, jo lettere er det for oss å finne frem til det aktuelle stedet.
  • Telefonnummer. Vanligvis trenger vi ikke mer informasjon fra deg, men dersom noe er uklart eller vi trenger mer informasjon, tar vi gjerne kontakt igjen.

Merk: E-post blir kun lest i arbeidstid, er det akutt må du ringe.

Personopplysninger

BKK er behandlingsansvarlig for kundens personopplysninger og benytter opplysningene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn og behandler kun de personopplysningene som er nødvendige i vårt avtaleforhold.