Meld fra om farlige forhold

Ser du noe som kan være til fare for strømnettet? Vi er svært takknemlig dersom du melder fra til oss.

Slike farlige forhold kan for eksempel være:

  • Strømskap som står åpent
  • Trær som har falt over en strømledning
  • Trær som skaper spenn i strømledning
  • Strømledning som ligger i bakken eller nær bakken

Det er svært viktig at du holder avstand til ledninger som henger lavt eller ligger på bakken. Ledningen kan være strømførende, og gi alvorlige skader dersom du kommer for nær eller i kontakt med den.

Jo bedre informasjon vi får fra deg, jo bedre er vi i stand til å vurdere hvor kritisk situasjonen er, og hvilke tiltak vi gjør.

Vi ønsker å vite om farlige forhold raskt, og det er derfor fint om du ringer oss på tlf. 55 12 70 00 (Åpner telefonklient).

Vakttelefon for BKK sine kunder nord for Sognefjorden kveldstid og helg, tlf. 57 72 23 40 (Åpner telefonklient).

Du kan også sende e-post til kundepost@bkk.no (Åpner epostklient) og legge ved:

  • Bilde av det som kan være farlig for strømledningen.
  • Adresse, koordinater eller beskrivelse av stedet der forholdet er. Jo bedre informasjon vi får, jo lettere er det for oss å finne frem til det aktuelle stedet.
  • Telefonnummer. Vanligvis trenger vi ikke mer informasjon fra deg, men dersom noe er uklart eller vi trenger mer informasjon, tar vi gjerne kontakt igjen.

Hold avstand til ledninger som henger lavt eller ligger nede

BKK er behandlingsansvarlig for kundens personopplysninger og benytter opplysningene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn og behandler kun de personopplysningene som er nødvendige i vårt avtaleforhold.