Meld fra om farlige forhold

Observerer du feil, skadet strømanlegg eller farlige forhold for strømnettet, er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan rette dette opp så raskt som mulig.

Eksempel på akutte feil?

  • Strømskap og Nettstasjon som står åpen
  • Trær som ligger over en strømledning
  • Strømledninger som ligger på bakken
  • Gnister, røyk eller smell fra strømanlegg

Dersom du ser noe akutt ring oss på tlf 55 12 71 77 (Åpner telefonklient)

Hold avstand

Det er svært viktig at du holder avstand til ledninger som henger lavt eller ligger på bakken. Ledningen kan være strømførende, og gi alvorlige skader dersom du kommer for nær eller i kontakt med den. Dette gjelder også åpne strømskap og åpne nettstasjoner. Er du i tvil om situasjonen er akutt, ring tlf. 55 12 71 77 (Åpner telefonklient).

Farlige forhold som ikke krever akutt behandling

Det hender strømskap og stolper blir utsatt for påkjørsler, hærverk, brøyteskader eller andre skader. Ser du slike skader på strømanlegg, eller andre farlige forhold? Kan du melde dette inn til oss her:Send inn melding om farlige forhold

Send inn melding om farlige forhold (åpnes i nytt vindu)

Personopplysninger

BKK er behandlingsansvarlig for kundens personopplysninger og benytter opplysningene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn og behandler kun de personopplysningene som er nødvendige i vårt avtaleforhold.