Om Enovaavgiften

Gjennom et påslag på nettleien bidrar du til arbeidet for en mer effektiv energibruk og utviklingen av energi- og klimateknologi!

Enova er et statlig foretak eid av Olje- og energidepartemenet og ble opprettet i 2004 for å bidra til å redusere energibruken, øke energiproduksjonen fra fornybare energikilder samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette arbeidet gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning til privat næringsliv, offentlig virksomhet og private forbrukere.

Enova sitt arbeid finansieres gjennom tildelte midler fra Energifondet, og midlene i fondet stammer fra strømforbrukerne. Vi er pålagt av myndighetene å legge til et påslag på nettleien for å hente inn midler til Energifondet. For privatkunder utgjør dette 1 øre per kWh, og for næringskunder er beløpet 800 kroner per målepunkt per år.

Du kan lese mer om Enova på deres nettsider.