Strømbruddoversikt

Oversikt over registrerte feil og planlagte utkoblinger i strømnettet til BKK Nett.

Meld feil

Feilmeldingstelefon for strømnettet er døgnbemannet året rundt. Ring oss på telefon 55 12 70 00 hvis området ditt ikke er registrert i listen vår.

Kompensasjon og erstatning

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Har du vært uten strøm i mer enn 12 timer kan du ha rett på økonomisk kompensasjon fra oss. Følg lenken under for å lese mer om dette.

Har vi utført arbeid som har ført til skade på din eiendom kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning.