Tegnforklaring for strømkartet

Rød markering betyr feil i strømnettet.

Blå markering betyr planlagt arbeid i strømnettet.

Oversikt over feil og planlagte utkoblinger

Varsel om planlagt utkobling av strømnettet blir sendt per SMS og/eller e-post, og har du registrert mobilnummeret eller e-postadresse i vårt kundesystem, vil du bli varslet om tidspunktet for strømutkoblingen. Kontakt oss på tlf. 55 12 70 00 dersom du trenger å oppdatere dine kontaktdata.

Meld feil

Feilmeldingstelefon for strømnettet er døgnbemannet året rundt. Ring oss på telefon 55 12 70 00 hvis området ditt ikke er registrert i listen vår.

Kompensasjon og erstatning

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Selv om vi hele tiden jobber for å forhindre strømbrudd opplever vi dessverre uforutsette hendelser som fører til strømbrudd for kundene våre. Det er ulike årsaker til at dette skjer, men de hyppigste årsakene er uvær, kulde, slitte komponenter, jordfeil og teknisk svikt.

Dersom du mener at vi på noen måte har brutt våre leveringsvilkår eller utført arbeid som har ført til skade på din eiendom, kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning. Send oss en klage hvor du beskriver forholdet. Dette gjelder for eksempel ved forsinkelser eller mangel ved leveransen av strøm. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse i saken kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Dersom du mener vi har brutt bestemmelser i energiloven eller dens tilhørende forskrifter, har du anledning til å klage oss inn for Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kompensasjon ved lange avbrudd
Har du vært uten strøm i mer enn 12 timer kan du ha rett på økonomisk kompensasjon fra oss. Følg lenken under for å lese mer om dette.