Strømbruddoversikt

Oversikt over registrerte feil og planlagte utkoblinger i strømnettet til BKK Nett.

Er du uten strøm?

Årsaken til strømbrudd kan også ligge i ditt eget anlegg.

 En enkel sjekkliste hjelper deg å finne ut hvorfor det er mørkt. 

Se vår sjekkliste og feilsøkingshjelp

  1. Har naboen strøm?
  2. Sjekk hovedsikringene!

Meld feil

Feilmeldingstelefon for strømnettet er døgnbemannet året rundt. Ring oss på 55 12 70 00 eller 05 123 hvis området ditt ikke er registrert i listen vår.

Kompensasjon og erstatning

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Har du vært uten strøm i mer enn 12 timer kan du ha rett på økonomisk kompensasjon fra oss. Følg lenken under for å lese mer om dette.

Har vi utført arbeid som har ført til skade på din eiendom kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning.