Henvendelse om tilknytning til strømnettet

For å kunne imøtekomme nye kunders behov for omlegging og tilknytning i BKK Nett sine anlegg ønsker vi å motta mest mulig informasjon om anlegget i forkant.

Dette gir oss mulighet til å finne de beste løsningene ved at vi kan koordinere mot andre prosjekt, og få planlagt og bestilt materiell i rett tid før oppstart.  Vi vil behandle mottatt informasjon og komme med best mulig tilbakemelding til våre kunder.

Skjema og vedlegg sendes til: kundeoppdrag@bkk.no

  • Installasjon av anlegg og enkle tilkoblinger må bestilles via godkjent installatør gjennom strømsøknad i eSOGS 

  • Utbygger dekker alle kostnader knyttet til forsyningen av anlegget iht. gjeldende anleggsbidragsregler 

  • Flytting av anlegg
    Hovedregelen ved flytting eller omlegging av eksisterende strømnett er at det må dekkes av den som ønsker å få det utført.  Dette får du nærmere informasjon om når saken blir behandlet