Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til den såkalte leveringsplikten.

Velg deg en kraftleverandør snarest!

Leveringsplikt er en midlertidig ordning for deg, og prisen for denne strømleveransen er regulert av myndighetene til å være høyere enn hva kraftleverandører tilbyr. Den høye prisen skal motivere deg til å inngå en ordinær strømavtale.

Prisen for leveringspliktig strømavtale er lik månedlig gjennomsnittlig spotpris + et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva. Etter seks uker øker påslaget til 12,50 øre/kWh inkl. mva. I tillegg kommer et påslag som følge av elsertifikatordningen.

Mottar du strøm gjennom vår leveringspliktordning må du snarest velge deg en kraftleverandør fra listen over aktive kraftleverandører i BKKs nettområde. For å sammenligne prisen for de forskjellige strømavtalene hos den enkelte kraftleverandør kan du benytte Forbrukerrådets Strømpriskalkulator.